Jan Peumans: "Energieheffing verdient een grondig debat"

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zegt dat de energieheffing van minister Annemie Turtelboom (Open VLD) - de "Turteltaks" - als een apart voorstel van decreet moet worden ingediend. Het kan dan ook door het parlement besproken en vervolgens gestemd worden. De minister zelf wil de heffing laten behandelen als een amendement van het programmadecreet.

Elk jaar stelt de Vlaamse Regering een programmadecreet op met daarin de maatregelen die ze nodig acht om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren. Die maatregelen moeten rechtstreeks verband houden met de begroting. Bij de zogenoemde "Turteltaks" is dat volgens Peumans niet het geval.

"Men dient hier een amendement in, in dit geval een amendement op de energieheffing. Maar de meeste artikels in dat amendement horen volgens mij niet thuis in het programmadecreet, omdat er geen relatie is met de begroting. Ze moeten dus als een apart voorstel van decreet ingediend worden. Zo kan ook het parlement hierover discussiëren en dit vervolgens stemmen."

Belangrijke beslissing

Dat er een debat ten gronde gevoerd wordt, is voor Peumans belangrijk omdat de energieheffing consequenties heeft voor alle gezinnen in Vlaanderen.

"Men heeft advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen SERV en de Minaraad. Die zeiden dat het verantwoord was om over een dermate belangrijke beslissing een maatschappelijk debat te voeren. Ze zeiden met andere woorden dat er meer mogelijkheden moeten zijn om hierover te debatteren.  Vandaar: dien dit als een apart decreet in en agendeer dat gewoon in de commissie die vraagstukken over energie behandelt in het parlement. Men kan er dan over discussiëren. Vervolgens gaat het naar de plenaire zitting en wordt erover gestemd."

Zodra het advies van de Raad van State terugkomt, kan de minister het amendement indienen als ontwerp van decreet. Volgens Peumans bestaat de kans dat het nog voor het kerstreces wordt goedgekeurd.