N-VA wil dotaties Laurent en Astrid afbouwen

De N-VA wil de dotaties aan prins Laurent en prinses Astrid over een periode van vijf jaar laten uitdoven. Kamerfractieleider Hendrik Vuye en Kamerlid Veerle Wouters hebben daarvoor een wetsvoorstel ingediend. "Ze vervullen geen enkele koninklijke functie en oefenen nauwelijks taken van openbaar belang uit", voeren beide N-VA'ers aan. "Net als in andere moderne rechtstaten zullen de koningskinderen hun eigen weg moeten zoeken."

Tijdens de vorige legislatuur werden de dotaties aan het koningshuis al sterk hervormd. De nieuwe regels voorzagen dat de broers en zussen van de troonopvolger niet langer een dotatie zouden krijgen. Voor prins Laurent en prinses Astrid werd een overgangsregeling voorzien.

Vuye en Wouters voeren aan dat een lid van de koninklijke familie een dotatie niet mag combineren met een inkomen uit een beroepswerkzaamheid. "Maar onze royals omzeilen de wet op bijzonder creatieve wijze", zegt Wouters. "Het begrip inkomen uit beroepswerkzaamheid is immers veel te vaag. Het kan toch niet dat Laurent een dotatie krijgt wanneer hij eigen vastgoedvennootschappen heeft? De geest van de wet wordt hier volledig uitgehold."

De Vlaams-nationalisten willen daarom dat royals als dotatiegerechtigden niet langer handelsactiviteiten mogen uitvoeren. Het wetsvoorstel houdt ook in dat ze hun activiteitenverslag tijdig indienen bij het Rekenhof en het parlement volledige inzage geven. Eventuele overschotten op hun dotatie moet volgens het voorstel in mindering worden gebracht van de eerstvolgende dotatie. "Het leeuwendeel van de dotaties zijn werkingskosten en geen middelen voor persoonlijke verrijking", zeggen Vuye en Wouters.

Daarnaast willen ze de dotaties over een periode van vijf jaar afbouwen. Fractieleider Vuye verwijst naar uitspraken van voormalig premier Jean-Luc Dehaene, "die de dotaties aan Laurent en Astrid een vergissing noemde". Vuye en Wouters merken wel op dat, wanneer de prinsen niet langer een dotatie ontvangen, de wet hen nog een vergoeding toekent indien ze een prestatie van algemeen belang leveren. "Op die manier krijgen ze voortaan loon naar werken, wat een gezond principe is."