Peumans is niet mals voor Turtelboom

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft scherpe kritiek op de manier waarop Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) de nieuwe verkeersbelasting en de "Turteltaks", een extra heffing op elektriciteit, door het parlement wil krijgen. Die zou een parlementair debat onmogelijk maken, staat te lezen in een mail van het kabinet-Peumans.
Jonas Roosens

De storm rond de beruchte "Turteltaks" blijft maar duren. Vorige maand besliste Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) om een heffing in te voeren die de historische schuld van de groenestroomcertificaten moet wegwerken. Het gaat om een vast bedrag van 100 euro per jaar per aansluiting op het elektriciteitsnet, dus per huishouden, ongeacht de samenstelling van dat "huishouden" (gezinnen of alleenstaanden), het inkomen of het stroomverbruik.

Armoede- en welzijnsorganisaties klaagden aan dat die extra heffing niet forfaitair is en kwetsbare gezinnen en alleenstaanden nog extra zal treffen, bovenop de al gestegen elektriciteitsfactuur. Ook politiek was er al veel over-en-weergeruzie, met kritiek van de Vlaamse oppositie voor Turtelboom, die op haar beurt dan weer de bal terugkaatste naar de vorige Vlaamse regering, waar de SP.A in de meerderheid zat.

Nu mengt echter ook parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zich in de debatten en uit hij forse kritiek op de manier waarop minister Turtelboom de energieheffing door het parlement wil krijgen. De kritiek staat in een document dat de behandeling van het zogenoemde Programmadecreet bespreekt, dat een hele reeks maatregelen voor de begroting van volgend jaar bevat. Het kabinet-Peumans maakt daarbij "zeer ernstig voorbehoud".

Turtelboom wil de energieheffing laten behandelen als een amendement aan het Programmadecreet. Daardoor is echter geen parlementair debat mogelijk en kunnen er ook geen hoorzittingen komen.  "Een normale parlementaire behandeling in commissie met mogelijkheid van hoorzittingen en debat is te verkiezen", staat te lezen. "De voorzitter maakt een zeer ernstig voorbehoud en zal de regering daarover informeren."

Tegelijk heeft hij bedenkingen of de wet over de energieheffing wel opgesteld is zoals het hoort. "Op basis van de informatie die we thans hebben, moeten we vaststellen dat er voor het grootste gedeelte van deze amendementen zeker geen rechtstreeks verband is met de betrokken begroting. We willen het signaal geven naar de regering dat het Programmadecreet alleen bepalingen kan bevatten die rechtstreeks verband houden met de betrokken begroting. Dit signaal is ondertussen gegeven aan het kabinet van de bevoegde minister."

Officieel heeft Turtelboom het amendement nog niet ingediend omdat ze nog wacht op advies van de Raad van State. Dat advies zou er ten vroegste eind deze maand zijn.

Vergroening van de verkeersbelasting: "te belangrijk om op een drafje te behandelen"

Ook de nieuwe verkeersbelasting is in hetzelfde bedje ziek, zegt het kabinet van Peumans. Wie bijvoorbeeld een dieselwagen koopt, zal in de toekomst veel meer belastingen moeten betalen. Ook dat wil minister Turtelboom laten behandelen als amendement van de Programmawet, dus zonder mogelijkheid tot hoorzittingen en debat. Er is hier wél een rechtstreeks verband met de begroting, dus het kan, maar er zijn wel verschillende inhoudelijke opmerkingen.

"Het is te betreuren dat een thema als de vergroening van de verkeersbelasting op een drafje in het Programmadecreet gestopt wordt. Er zijn vrij negatieve adviezen die erop wijzen dat dit een te belangrijk thema is om het op zo'n manier af te handelen." Het kabinet-Peumans verwijst ook naar het feit dat er nog geen maatschappelijk debat gevoerd is en dat de voorgestelde maatregelen niet onderbouwd zijn met wetenschappelijke studies.