90 km/u op de Brusselse Ring: goed idee?

De afgelopen jaren is de vraag al vaker gesteld: moet de maximumsnelheid op de Brusselse Ring niet worden verlaagd? Nu mag je er op de meeste plaatsen 120 km/u rijden, maar een aantal burgemeesters van gemeenten die langs de Ring liggen, willen de snelheid naar 90 km/u verlagen.

De oude discussie wordt niet meteen opnieuw aangezwengeld om de fileproblematiek aan te pakken, maar wel omdat 102 gemeenten zich vorig jaar geëngageerd hebben om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten. En bij gemeenten die langs de Ring liggen is het verkeer een grote bron van CO2-uitstoot, het is dus logisch dat zij die uitstoot willen aanpakken. En volgens de burgemeesters van Beersel, Machelen, Hoeilaart en Vilvoorde kan dit door de maximumsnelheid te verlagen naar 90 km/u.

Vilvoorde city

“Op het viaduct boven Vilvoorde geldt sowieso al een snelheidsbeperking van 90 km/u. Een uitbreiding naar de volledige Ring om het fijn stof terug te dringen zou een goede zaak zijn”, liet burgemeester Hans Bonte (SP.A) gisteren optekenen in Het Laatste Nieuws.

Bij dat standpunt sluit burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) van Hoeilaart zich aan, vanuit ecologisch standpunt, maar “het mobiliteitsprobleem gaan we er niet mee oplossen”. Dat concludeert Vandenput op basis van de situatie in zijn gemeente: in het Zoniënwoud in zijn gemeente mag je nu ook maar 90 rijden, maar het fileprobleem oplossen doet het niet.

"Pestmaatregel"

De burgemeesters van Wemmel en Grimbergen zien ook weinig heil in een lagere maximumsnelheid. “Zelfs bij vlot verkeer kan je zelden meer dan 70 of 80 km/u rijden op de Ring,” stelt burgemeester Walter Van Steenkiste vast. Hetzelfde ziet Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring, die de verlaging van de maximumsnelheid in De Standaard een “nutteloze maatregel” noemt. “Je pest er alleen maar mensen mee.”

 

"Mogelijk minder ongelukken"

Volgens een studie van het Verkeerscentrum kan een verlaging mogelijk ook wel een impact hebben op de verkeersveiligheid. "Bij een aantal ongelukken die gebeurden tussen 100 en 120 kilometer per uur, zonder extra beïnvloedende factoren, kan men veronderstellen dat ze bij een verlaging van de limiet naar 100 km/u vermeden zouden kunnen worden", klinkt een van de conclusies. Minder ongelukken zouden dan uiteraard ook tot minder files leiden.

Ideaal: 100 km/u

De uiteindelijke beslissingsmacht om de maximumsnelheid op de Ring te verlagen, ligt op het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). En daar is men niet meteen gewonnen voor het idee, omdat “de Brusselse Ring niet te vergelijken is met de ringwegen in andere Europese steden”. Volgens kabinetwoordvoerder Jeroen Tiebout is het aanlokkelijk om de snelheid te verlagen, maar is het onwaarschijnlijk dat de CO2-uitstoot erdoor zal dalen. Integendeel: "Er zijn zelfs studies die aantonen dat er bij een lagere snelheid meer files gaan ontstaan."

Dat laatste wordt genuanceerd door Maarten Matienko van mobiliteitsorganisatie VAB, op basis van onderzoek in Nederland. “Daaruit blijkt inderdaad dat als je snelheid te veel verlaagt, je de dynamiek uit het verkeer haalt.” Volgens Matienko is het zaak om het verkeer vlot te laten doorstromen.

Een goede doorstroming ontstaat volgens Matienko door een homogene verkeersstroom te creëren, waarbij alle voertuigen zo veel mogelijk aan dezelfde snelheid rijden. Concreet betekent dat: de snelheid van vrachtwagens (die begrensd zijn op 90 km/u) en auto’s zo weinig mogelijk van elkaar te laten afwijken. Op die manier komt VAB uit op een ideale richtsnelheid van 100 km/u. De snelheid op de Brusselse Ring verlagen naar 90 km/u, vindt Matienko dus geen pestmaatregel, zoals Touring stelt.

Matienko merkt ten slotte op dat verkeerskunde geen exacte wetenschap is omdat menselijk gedrag in het verkeer niet met 100 procent zekerheid te voorspellen is. Hij geeft daarbij het voorbeeld van onderzoek waarbij een verkeerssituatie net verslechterde door een snelheidsverlaging te combineren met trajectcontrole. Want toen bleek dat mensen bij manoeuvres te veel vertraagden in plaats van vlotjes een beetje te versnellen, omdat ze vreesden geflitst te worden.

Andere ringwegen

In tegenstelling tot de Brusselse Ring is op vele Europese ringwegen de afgelopen jaren de maximumsnelheid al verlaagd. In eigen land is de maximumsnelheid op de andere ringwegen meestal 100 km/u. Ook rond de grote Nederlandse steden steden mag je maar tegen 100 rijden.

In Duitsland, waar je op de Autobahn zonder snelheidslimiet mag sjezen, gelden er  ringwegen ook snelheidslimieten. Zo mag je op de ring rond Berlijn ook maar 100 km/u rijden.

In Parijs gingen ze vorig jaar nog verder en verlaagde men de snelheid op de Pripherique naar 70 km/u. Nadien is gebleken dat de gemiddelde snelheid in de spits daardoor is toegenomen omdat er nu minder accordeonfiles zijn, die traditioneel ontstaan door verschillen in snelheid.

Uw doordachte en beschaafd geformuleerde reactie is welkom. Lees voor alle zekerheid de regels van ons forum.

lees ook