CD&V dringt bij Homans aan op oplossing dreigend huisvestingsprobleem

Er dreigt wel degelijk een huisvestingsprobleem voor erkende asielzoekers. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) moeten dringend voor oplossingen zorgen. Dat zeggen CD&V'ers Nahima Lanjri en Dirk De Kort.

Oppositiepartij Groen trok eerder deze week aan de alarmbel. Minister Homans zou de huurmarkt onvoldoende voorbereiden op de komst van de erkende asielzoekers. Minister Homans verweet Groen te spreken met "een dubbele tong" en zei dat alle erkende asielzoekers zich net als anderen kunnen inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning.

Maar nu krijgt de N-VA-minister ook kritiek vanuit de eigen meerderheid, meer bepaald van Vlaams Parlementslid Dirk De Kort (zie kleine foto): "In tegenstelling tot wat minister Homans zegt, zullen de erkende asielzoekers niet onmiddellijk terechtkunnen op de sociale huisvesting, maar aangewezen zijn op de private huurmarkt".

De Kort verwijst naar het woondecreet. "Dat voorziet dat er voorrang mag gegeven worden aan mensen die gedurende de afgelopen 6 jaar minstens 3 jaar op het grondgebied van de gemeente wonen. De meeste huisvestingsmaatschappijen maken ook gebruik van deze mogelijkheid. Dat betekent dat vluchtelingen de eerste 3 jaar niet terechtkunnen in de sociale huisvesting", aldus De Kort.

Erkende asielzoekers zullen volgens De Kort dus in eerste instantie aangewezen zijn op de private huurmarkt. "En die markt staat al onder druk", zegt Dirk de Kort. "Het is dan ook niet zo dat de vluchtelingen de plaatsen van andere mensen op de wachtlijst innemen of voorrang krijgen, iets dat regelmatig ten onrechte beweerd wordt."

"Huisvestingsmogelijkheden verruimen"

De Kort stelt voor alternatieven uit te werken om de huisvestingsmogelijkheden te verruimen. Zo zijn er mensen die spontaan woningen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen. "Mogelijk ligt hier een rol van de OCMW's die dit aanbod in kaart kunnen brengen", aldus de Kort.

Een andere mogelijkheid die hij voorstelt, is tijdelijke huisvesting in leegstaande panden via organisaties zoals Samenlevingsopbouw.

Dirk de Kort en Nahima Lanjri roepen de bevoegde ministers alvast op tot overleg en vragen dat zij met een oplossing voor het huisvestingsprobleem op de proppen komen.