Defensie levert extra 970 tijdelijke opvangplaatsen in Aarlen

Defensie zorgt voor 970 bijkomende opvangplaatsen voor kandidaat-vluchtelingen. Dat heeft de ministerraad beslist, op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Een terrein van Defensie in Stockem, bij Aarlen, wordt voor drie maanden aangeboden.
BELGA/BOUVY

Het pakket aan extra plaatsen zal toegevoegd worden aan het pakket dat de ministerraad op 30 oktober al goedkeurde. Dat pakket bevat 1.829 plaatsen via traditionele opvangpartners, aangevuld met een nieuwe oproep voor 1.500 plaatsen via een openbare aanbesteding.

De ministerraad geeft ook goedkeuring voor de logistieke ondersteuning van Defensie bij de opbouw en uitbating van de opvangsites van Fedasil.