Geraardsbergen wil geen asielzoekers opvangen

Amper twee Vlaamse gemeenten hebben nog steeds geen plan om op vrijwillige basis asielzoekers op te vangen: Herstappe, dat amper een paar straten groot is, en de Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen. "Als men ons vluchtelingen toewijst, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen, maar we gaan er zelf niet om vragen", reageert burgemeester Guido De Padt (Open VLD).
Guido De Padt: "We gaan er zelf niet om vragen."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) werkt aan een (verplicht) spreidingsplan om de lasten van de opvang beter te verdelen over de 308 Vlaamse gemeenten. In afwachting daarvan vroeg hij al meerdere keren aan de gemeenten om al op vrijwillige basis asielzoekers op te vangen.

Die oproep heeft intussen zijn effect gehad. Uit een rondvraag van de krant De Standaard blijkt dat bijna alle gemeenten op het verzoek van Francken zijn ingegaan. Behalve twee. Eén daarvan is Herstappe, dat met 89 het kleinste aantal inwoners heeft. Dat die niet meteen een oplossing voorhanden heeft, valt te begrijpen.

Alleen als het echt moet

Bij de andere gemeente, Geraardsbergen, is dat al wat moeilijker. Geraardsbergen is een stad met meer dan 30.000 inwoners. Waarom er dan nog geen asielzoekers zijn opgevangen of op zijn minst een plan op tafel ligt? Omdat we het niet aankunnen, zegt burgemeester Guido De Padt. En dus weigert hij voorlopig om asielzoekers op te vangen.

"Ik wil echt verzekerd zijn van de capaciteit aan personeel om de mensen op een goede manier op te vangen. En als we dat niet kunnen doen, doen we het liever niet", reageert hij in het radionieuws. De Padt heeft het dan onder meer over de inzet van maatschappelijk werkers.

Geraardsbergen neemt volgens De Padt al heel wat sociale lasten op de schouders, zoals het opvangen en begeleiden van een groot aantal leefloners. De gemeente vangt volgens de burgemeester trouwens al erkende vluchtelingen op. "De emmer is vol", voegde hij er in "De ochtend" aan toe. "Wat er nu nog bijkomt, doet de emmer overlopen."

Als het echt moet, dan zal De Padt niet anders kunnen, maar er zelf om vragen ziet hij in elk geval niet zitten: "Als er een spreidingsplan komt en men wijst ons vluchtelingen toe, dan gaan we onze verantwoordelijkheid opnemen, maar spontaan gaan vragen om vluchtelingen naar hier te sturen, doen we momenteel nog niet omdat we niet de capaciteit aan mensen en middelen hebben om die op een goede manier op te vangen."

Rekening

Francken betreurt de houding van De Padt. "We worden geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We moeten dit samen dragen", zegt zijn woordvoerster in De Standaard.

Wat de sociale lasten betreft waar De Padt naar verwijst, zegt Francken zelf dat andere steden in Vlaanderen het ook niet gemakkelijk hebben. "In een stad als Vilvoorde zeggen de burgemeester en het schepencollege dat er geen probleem is en er nog een asielcentrum van 124 bij kan. En ik denk dat Vilvoorde nog van een andere grootorde is dan Geraardsbergen."

Het verzet kan Geraardsbergen mogelijk zuur opbreken, want als er een verplicht spreidingsplan komt, dan zullen "de al geleverde inspanningen inzake opvang van asielzoekers daarbij in rekening worden gebracht", geeft de woordvoerster van Francken aan. Met andere woorden: mogelijk krijgt De Padt later de rekening gepresenteerd.

De Padt is overigens niet tegen zo'n spreidingsplan, integendeel. Maar het water staat de gemeenten "financieel boven de lippen", geeft hij aan. "En daar moeten we ook oog voor hebben." De Padt zou het dan ook meer dan terecht vinden als de gemeenten voor die opvang meer geld zouden krijgen.