Michel: "In de toekomst meerdere advocatenbureaus consulteren"

Premier Charles Michel (MR) heeft voorstellen gedaan om "administratieve fouten" zoals de omstreden samenwerking van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant met het advocatenbureau Clifford Chance in de toekomst te vermijden. Hij geeft toe dat de minister een fout maakte, maar herhaalt dat het "te goeder trouw" gebeurde.

Premier Michel wil dat in de toekomst minstens drie verschillende advocatenbureaus geconsulteerd worden. Hij herhaalde dat de minister een administratieve fout maakte, maar niet "te kwader trouw" handelde. Galant had geen persoonlijk belang bij de samenwerking met advocatenbureau Clifford Chance, zegt Michel.