Twee Afghanen overgeplaatst na vermoedelijke aanranding in opvangcentrum Bredene

Twee Afghaanse asielzoekers zijn overgebracht van het asielcentrum in Bredene naar het gesloten centrum voor illegalen in Brugge. De twee worden ervan verdacht binnengedrongen te zijn in de kamer van een Iraakse meisje en een poging tot aanranding te hebben ondernomen. De politie heeft de twee ondervraagd, maar het parket heeft ze niet aangehouden. Het onderzoek loopt wel voort.

De twee verbleven in opvangcentrum 'Horizon' in Bredene, maar werden opgepakt nadat andere bewoners hen beschuldigden van zedenfeiten. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart en liet de verdachten na verhoor weer vrij.

Na overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken heeft staatssecretaris Francken belist dat de mannen beter niet naar het asielcentrum in Bredene terugkeren. Ze zijn naar een gesloten centrum elders overgebracht.

"Het is duidelijk dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden", aldus Katrien Jansseune, woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In het centrum zal de asielprocedure van de mannen versneld behandeld worden. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zal dan uiteindelijk over hun asielaanvraag moeten beslissen.