"Geen concrete aanwijzingen voor aanslag in België"

Er zijn vandaag geen concrete aanwijzingen dat er in België een aanslag als die in Parijs staat te gebeuren. Dat zegt Jaak Raes, de baas van de Staatsveiligheid, zaterdag in een gesprek met De Tijd. "We moeten ook in België waakzaam zijn en blijven voor die slapende cellen met ex-Syriëstrijders, maar dat is niet anders dan voor de aanslag in Parijs."

 Volgens Raes is het niet juist te zeggen dat de Franse veiligheidsdiensten de reeks aanslagen helemaal niet hebben zien aankomen.

"Sinds Charlie Hebdo en Verviers hebben wij, en dat zijn alle inlichtingendiensten in Europa, er in het algemeen weet van dat er voorbereidselen zijn voor nieuwe aanslagen. Maar dat de aanslag op die manier en op die plaats ging plaatsvinden, wisten de Franse ordediensten niet. Zoals wij het niet wisten op voorhand toen de aanslag in het Joods museum gebeurde."

"Geen hoger risico"

Vandaag zijn er geen concrete aanwijzingen voor dat een aanslag als die in Parijs ook België zal treffen. "Op dit moment is er geen reden om nu plots van een hoger risico te spreken dan voor de aanslagen van Parijs."

Raes wijst er wel op dat overal in Europa slapende cellen met ex-Syriëstrijders bestaan die een gevaar kunnen vormen. "En we weten dat er ook een aantal naar België teruggekeerd zijn. Zij zijn getraind in het gebruik van wapens en bereid tot zelfmoord. We moeten ook in België waakzaam zijn en blijven voor die cellen, maar dat is niet anders dan voor de aanslag in Parijs."

"Paniek is nergens goed voor"

Paniek is nergens goed voor, aldus Raes. "Er wordt wel speciale aandacht geschonken aan massa-evenementen. We kunnen best het leven gewoon hervatten, er is geen reden tot plotse paniek. Maar herademen kunnen we nog niet."