Buitenlandse media zien België als de zwakke schakel in de strijd tegen terreur

België is de "weakest link" in de strijd tegen de internationale terreur. De buitenlandse media zijn bepaald kritisch voor ons land, dat ze als een draaischijf van het wereldwijde jihadisme zien.

Europe's terror weak spot, schrijft Politico Europa. Molenbeek, plaque tournante van jihadistische netwerken, weet Le Figaro. Of een hotspot van terrorisme, meent The Guardian.

Als de buitenlandse media dezer dagen België in het algemeen en Molenbeek in het bijzonder omschrijven, is dat doorgaans weinig flatteus. Het land lijkt stilaan een erg slechte reputatie op te bouwen als het gaat over de strijd tegen het terrorisme. 

Dat de buitenlandse media hun vizier op België richten, mag geen verrassing heten. Bij de aanslagen in Parijs was, zo blijkt almaar duidelijker, een hoge Belgische betrokkenheid. 

En uiteraard is er nog steeds de vaststelling dat ons land - in verhouding tot zijn aantal inwoners - het grootste aantal Syriëstrijders van Europa levert. Veertig per miljoen inwoners, tegenover bijvoorbeeld de 18 in Frankrijk, de 14,5 in Nederland en de 7,5 in Duitsland.

"Ghetto van ellende"

Nu is de internationale appreciatie van België niet nieuw. In veel van de eerdere dossiers dook vaak een Belgische link op. De buitenlandse media brengen die nu graag in herinnering. 

Wat te denken van volgende passage in Le Figaro? "Voor de vierde keer al in achttien maanden loopt het spoor van een aanslag - gelukt of niet - naar dit ghetto van ellende, op zes kilometer van het monumentale hoofdkwartier van Europa." En met "ghetto" wordt uiteraard verwezen naar Molenbeek. 

Mehdi Nemmouche, die de aanval op het Joodse museum in Brussel uitvoerde, het nog altijd voortvluchtige brein van de terroristencel in Verviers, de Ayoub-el-Khazzani die een aanslag op de Thalys wilde plegen of de mannen die nu zijn gearresteerd - allemaal passeerden ze dus in Molenbeek. 

In zoverre zelfs dat het koosnaampje "de draaischijf van het internationale jihadisme" al vorig jaar opdook. De Franse terrorisme-expert gebruikte die term ook om Molenbeek te omschrijven, verwijzend naar de specifieke politieke situatie in België.

En ook in België zijn sommige mensen die mening toegedaan. De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bijvoorbeeld, die eerder op de week, nog vóór de aanslagen, Brussel als de "weakest link" of de zwakste schakel in de internationale strijd tegen de terreur omschreef.