Stop de oorlog van het verkeer - Koen Van Wonterghem

Vandaag staan we opnieuw stil bij alle levens die verloren gingen in het verkeer. En al het oneindige verdriet dat daarmee gepaard gaat. Ik kom dagelijks in contact met het verdriet van ouders die een kind verloren. Ze moeten leren leven met het schrijnende verdriet. Elk nieuwsbericht over een verkeersongeval rijt de wonden opnieuw open. Want zij weten maar al te goed hoe diep zo’n ongeval de nabestaanden raakt. Elk nieuw verkeersongeval is er een te veel. Er is nood aan doortastende, onpopulaire maatregelen om het tij te keren.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Koen Van Wonterghem is bestuurder bij de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. Naar aanleiding van de World Remembrance Day pleit hij voor strengere maatregelen voor een veiliger verkeer.

Wereldwijd vallen jaarlijks 1,25 miljoen verkeersdoden. En de Belgische cijfers zijn ronduit slecht. Jaarlijks laten zo’n 700 mensen hun leven in het verkeer, waarvan 150 kinderen en jongeren.

De oorzaak daarvoor is niet ver te zoeken. Want er is een groot probleem waarmee we in België te kampen hebben. Niet de weginfrastructuur. Niet de technologie waarmee wagens uitgerust zijn. Maar wel de attitude van de Belgische bestuurders.

Er wordt veel te licht omgesprongen met de ernst van ongepast gedrag in het verkeer. Want een verkeersongeval wordt nog veel te vaak gezien als een “ongeluk”. Pech. Malchance. Iets wat iedereen kan overkomen. Het zal vast niet gelegen hebben aan die twee glazen wijn bij het eten. Of aan de drie kilometer per uur te snel.

Roekeloos rijden

In Italië krijgt een chauffeur die roekeloos rijdt tot zestien jaar cel. “Overdreven”, hoor ik u denken? Ik vind van niet. Want de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol of van ander roekeloos rijgedrag zijn bekend. Wie dit risico durft te nemen, moet opdraaien voor de mogelijke gevolgen. De levens die dit kan kosten. De straffen in België zijn veel minder streng dan in vele andere Europese landen.

Vraag het aan alle weggebruikers: iedereen vindt het nodig het aantal verkeersdoden terug te dringen. Bijna iedereen zal zeggen dat het nodig is meer te controleren. Maar vooral: iedereen schijnt te denken dat hijzelf wél een goede chauffeur is, veilig rijdt en dat de bijkomende maatregelen niet op hem of haar van toepassing zijn.

Doortastende maatregelen

Het is hoog tijd dat er een einde komt aan de oorlog die het verkeer is. De regering moet durven strengere en doortastende maatregelen te nemen. De oproep die minister Galant onlangs aan de burgers richtte om ideeën te geven voor een veiliger verkeer, is een begin. Het brengt het probleem onder de aandacht. Ik kijk met hoge verwachtingen uit naar de federale Staten-Generaal van VerkeersVeiligheid en hoop dat de minister durft onpopulaire maatregelen te nemen: een invoering van het rijbewijs met punten, een verplicht alcoholslot, intelligente snelheidsassistentie in alle wagens, ... En vooral ook een nauwgezette opvolging van alle overtredingen door justitie.

Een harde hand is nodig om een gedragsaanpassing teweeg te brengen. Ik vergelijk het graag met het rookverbod. Jaren geleden was het ondenkbaar dat roken op kantoor of op café verboden zou worden. En toen het ingevoerd werd, klonken er hoongelach en tegenstemmen langs alle kanten. Maar geleidelijk aan is de rust weergekeerd en is de mentaliteit gewijzigd. En dat is precies wat ook moet gebeuren in het verkeer. Liever nu dan morgen. Want elk zwaar verkeersongeval is een clusterbom: het creëert nieuwe wonden, en rijt de oude wonden weer open.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.