De Wever: "Schaf Senaat af en investeer dat budget in Staatsveiligheid"

N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt voor om de Senaat af te schaffen en de middelen door te schuiven naar de Staatsveiligheid. "Als ik vaststel dat de eerste plenaire zitting van de Senaat wordt vervangen door een receptie voor Charles Aznavour, dan zeg ik: schaf die Senaat af en investeer dat budget in de versterking van onze Staatsveiligheid", zegt hij in Gazet van Antwerpen.

De Wever reageert weinig verbaasd dat Brussel en met name Molenbeek genoemd worden in de nasleep van de aanslagen in Parijs. Volgens hem zijn de politiediensten er te versnipperd en staat Brussel "lang niet zo ver als Antwerpen". "Brussel is het zwarte gat qua opvolging van moslimextremisten. Het is evident dat al die verschillende politiezones daar moeten fuseren. Maar dat moet u aan de Franstalige politici vragen."

De Wever staat achter de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "Ik wil niet het zoveelste conflict veroorzaken met de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS), maar Brussel is nog vele jaren verwijderd van goed beleid. Molenbeek moet dringend worden opgekuist, met de grove borstel."

De Wever verwijst naar de inspanningen in Antwerpen: "Wij hebben zowel bij de politie als in de administratie teams die hierop werken en die een goed zicht hebben op de toestand. We hebben inmiddels ook het eerste terrorismeproces tegen Syriëgangers van heel Europa achter de rug. En er vertrekken vrijwel geen radicalen meer vanuit Antwerpen. Onze radicalen zitten in Syrië of in de gevangenis."