Mechelse schepen Bart De Nijn neemt ontslag

De Mechelse N-VA-schepen Bart De Nijn neemt ontslag. Dat laat partijgenoot en eerste schepen Marc Hendrickx weten. De Nijn werd op 26 oktober schuldig bevonden aan belangenvermenging. Hij zette toen reeds een stap opzij in afwachting van een vonnis. Nu neemt hij ontslag om de bestuurscoalitie en zijn partij niet in moeilijkheden te brengen.

Op 26 oktober werd De Nijn schuldig bevonden aan belangenneming. In zijn periode als gedeputeerde van de provincie zou hij een bouwvergunning voor een terrein vlak aan zijn eigen woning in Mechelen mee hebben afgekeurd.

De Nijn pleitte over de hele lijn onschuldig maar de correctionele rechter in Mechelen zag dit anders. De Nijn werd veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel en verloor voor 5 jaar het recht om een openbaar ambt te bekleden. Hoewel hij meteen aankondigde dat hij in beroep zou gaan, waardoor het vonnis van de rechter opgeschort werd, zette hij diezelfde dag nog een stap opzij in afwachting van de procedure in beroep.

"Mijn onschuld bewijzen"

Vandaag diende hij uiteindelijk toch zijn ontslag in, naar eigen zeggen "om een signaal te geven zodat de Mechelse bestuurscoalitie en mijn partij niet geconfronteerd hoeven te worden met eventuele vragen of opmerkingen over mijn positie. Mijn veroordeling had niets te maken met mijn huidig mandaat. Ik put alle rechtsmiddelen uit om mijn gelijk - mijns inziens mijn onschuld - vooralsnog te krijgen. Maar in afwachting daarvan en om onthecht en integer genoeg te zijn, zet ik een stap opzij. Het zal me de tijd en de energie geven me te concentreren op mijn verdediging".

"De N-VA-fractie in de Mechelse gemeenteraad neemt akte van de houding van Bart De Nijn die stelt niet meer naar behoren te kunnen functioneren, en schuift Chris Backx, thans nog voorzitter van de gemeenteraad, naar voren als zijn opvolger. Minstens tijdelijk, want de N-VA-fractie is het er unaniem over eens dat Bart De Nijn terugkeert door de grote poort bij een vrijspraak in graad van beroep", klinkt het in een persmededeling.

De Mechelse N-VA-afdeling laat ook nog weten de houding van Bart De Nijn te bewonderen. Zijn collega N-VA-schepenen, Marc Hendrickx en Katleen Den Roover, beklemtonen dat De Nijns houding hem siert, maar dat de komst van Chris Backx opnieuw zal toelaten met volle kracht de dossiers op te volgen.