"Sociaal Incapabele Michiel" duikt op in campagne over jeugdhulp

Jongeren en ouders in de jeugdhulp kunnen soms het gevoel hebben dat ze niet langer op één lijn zitten met hun hulpverleners. Een campagne met "Sociaal Incapabele Michiel", de cartoonfiguur bekend van "De ideale wereld", moet hen duidelijk maken hoe ze verder kunnen.

De campagne richt zich tot jongeren en ouders in de jeugdhulp. Zij krijgen hulp van hulpverleners. In een ludiek filmpje legt Michiel uit dat wanneer ouders, jongeren en de hulpverleners niet meer op één lijn zitten, bemiddeling kan ingeschakeld worden. Wanneer er veel hulpverleners betrokken zijn op één gezin, kan ook cliëntoverleg gecontacteerd worden, om alle hulp op elkaar af te stemmen.

Bij een cliëntoverleg komen minderjarigen, ouders, hulpverleners en mensen uit het sociaal netwerk van de jongere samen. Zij bekijken de (meestal) complexe situatie en stemmen de ondersteuning en hulpverlening aan het gezin af en bewaken de continuïteit ervan. Een onafhankelijke, externe voorzitter zit het overleg voor.

Bemiddeling is een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening alle kansen te geven. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar.

Procedure onvoldoende bekend

Beide instrumenten zijn een recht van elke minderjarige, zijn ouder, opvoedingsverantwoordelijke en hulpverlener in de jeugdhulp. Bij hulpverleners vinden ze meer en meer ingang. Het aantal aanvragen cliëntoverleg is vorig jaar zelfs met 40 procent gestegen ten opzichte van 2013.

Jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp maken echter weinig gebruik van de instrumenten en kennen de methodieken vaak niet. De campagne wil de bekendheid en de bereikbaarheid van deze mogelijkheden voor de jongeren vergroten.

Naast het filmpje is er ook een website voor minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken met informatie over cliëntoverleg en bemiddeling. De jongeren of hun ouders kunnen hier ook rechtstreeks de beide overlegvormen aanvragen.

Bekijk het campagnefilmpje