Belgische begroting beantwoordt voldoende aan stabiliteitspact

De Belgische begroting beantwoordt voldoende aan het Europese stabiliteits- en groeipact. Dat zegt de Europese Commissie. Ze vraagt België de "noodzakelijke maatregelen" te nemen om het budget helemaal in orde te brengen.

Het Belgische budget hoort niet bij de beste ontwerpbegrotingen die vorige maand ter goedkeuring aan de Europese Commissie werden voorgelegd. Slechts vijf landen krijgen geen opmerkingen mee.

De Commissie vreest dat de begroting die de regering-Michel begin oktober indiende riskeert af te wijken van het vereiste pad richting een structureel begrotingsoverschot van 0,75 procent -de zogenoemde "middellangetermijndoelstelling". Om dat te vermijden vraagt de Commissie aan België de nodige maatregelen te nemen om in 2016 het begrotingstekort binnen de perken te houden. In de ontwerpbegroting gaat de regering uit van 2,1 procent, maar op basis van haar laatste economische vooruitzichten voorspelt de Commissie een "veel hoger" tekort van 2,6 procent.

Wel krijgt België lof voor de beslissingen die genomen werden op het vlak van onder meer de pensioenen en het belastingsysteem. De Commissie vraagt ons land om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Zoals bekend heeft België de Commissie verzocht om de kosten die gepaard gaan met de vluchtelingencrisis buiten de begroting te houden. Daarover heeft de Commissie nog geen beslissing genomen.