Brusselse overheden vragen bijstand en extra middelen

De Brusselse overheden vragen "bijkomende middelen" om de Brusselse politiezones in staat te stellen hun taken uit te voeren. Het is ook belangrijk om de veiligheid van de Brusselaars te kunnen garanderen.

Op de vergadering werd afgesproken de krachten nog sterker te bundelen en de samenwerking tussen de Brusselse politiezones te versterken. De burgemeesters zullen hun korpschefs om voorstellen vragen voor een betere verspreiding van informatie. Indien nodig ook een samenvoeging van de cellen die instaan voor de opvolging van het radicalisme. Ook een sterkere samenwerking tussen de politiezones en de gemeenten en een betere opvolging. Dit in samenwerking met het gewest en in overleg met de bevoegde federale autoriteiten.

In de mededeling wordt erop gewezen dat het Brussels gewest reeds veel middelen vrijmaakt ,125 miljoen euro voor preventie in de periode 2016-2019, "maar het is onmogelijk om het alleen te doen". Daarom vragen de minister-president en burgemeesters bijkomende omvangrijke middelen om de Brusselse politiezones in staat te stellen de taken die zij door de federale overheid krijgen opgelegd, uit te voeren én om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen, in het bijzonder tijdens grote evenementen die plaatsvinden op het hoofdstedelijk grondgebied.

"Het is meer dan gerechtvaardigd dat de federale overheid onze politiezones zowel qua opvolging als qua ondersteuning extra bijstand verleent voor de ordehandhavingsopdrachten die zij moeten vervullen naar aanleiding van de getroffen waakzaamheidsmaatregelen in het kader van dreigingsniveau 3",  besluit Rudi Vervoort.