Franstalige meerderheid Linkebeek volgt bij oproepingsbrieven arrest Raad van State

De Franstalige meerderheidsfractie in de gemeenteraad van Linkebeek zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 december bij het versturen van de oproepingsbrieven de bepalingen hierover uit het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014 volgen. De lijst komt op onder de naam LB (Linkebeek) en wordt aangevoerd door Damien Thiéry.

In dit arrest corrigeerde de Raad van State de omzendbrief waarmee toenmalig Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) besturen van faciliteitengemeenten verplichtte documenten aan hun inwoners eerst in het Nederlands te versturen. Franstaligen die een vertaling wilden moesten dat telkens opnieuw aanvragen.

De Raad bestempelde dit echter "als een onevenredige inperking van de rechten die de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken aan particulieren waarborgt" en oordeelde dat een dergelijk Franstalig verzoek ineens voor een periode van 4 jaar moest gelden. "We zullen dus de oproepingsbrieven in het Nederlands versturen met uitzondering van degenen die reeds een verzoek indienden om meteen een Franstalig document te ontvangen", aldus Ghequiere.

Franstalige zetels verkiesbaar

Omdat enkel de raadsleden van de Franstalige meerderheid ontslag namen, zijn alleen hun 13 (van de 15) zetels verkiesbaar. Er zullen twee Franstalige formaties naar de gunst van de kiezer dingen want naast LB heeft ook La Droite een lijst ingediend. De LB-lijst wordt aangevoerd door Damien Thiéry, die van 2007 tot begin oktober 2015 waarnemend burgemeester was van Linkebeek, en bevat alle 11 uittredende raadsleden en 2 nieuwe kandidaten. LB haalde bij de verkiezingen van 2012 13 van de 15 zetels, maar 2 onder hen hebben inmiddels ontslag genomen. Bij gebrek aan opvolgers konden hun plaatsen niet worden ingenomen, vandaar dat er nu slechts 11 LB-raadsleden zijn.

De verkiezingen zijn het gevolg van het feit dat de Franstalige raadsleden ontslag namen uit protest tegen de benoeming in oktober van Eric De Bruycker, fractieleider van de Vlaamse fractie Prolink, tot burgemeester door Vlaams minister Homans (N-VA). Omdat de Franstaligen zich sinds zijn benoeming niet bereid toonden tot samenwerking heeft De Bruycker inmiddels ontslag genomen als burgemeester. De twee raadsleden van Prolink namen evenwel geen ontslag als raadslid. Prolink doet ook niet mee aan de verkiezingen omdat deze volgens deze fractie "op geen enkele manier bijdragen tot een oplossing voor Linkebeek en enkel tot doel hebben media-aandacht te geven aan Thiéry die tot tweemaal toe in beroep tegen zijn niet-benoeming ongelijk kreeg van de Raad van State".