Minderjarige Afghanen krijgen tijdelijk geen asiel

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) wil voorlopig geen asielaanvragen van minderjarige Afghanen goedkeuren. Sommigen blijken na onderzoek toch meerderjarig te zijn.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) wil voorlopig geen asielaanvragen van minderjarige Afghanen goedkeuren omdat ze merken dat velen onder hen een verhaal vertellen dat niet blijkt te kloppen. De voorbije weken is het aantal asielaanvragen van mensen uit Afghanistan sterk gestegen en een groot aantal beweert minderjarig te zijn. Sommigen blijken na onderzoek door de dienst voogdij toch meerderjarig.

"Voor het onderzoek van de asielaanvragen van de niet begeleide minderjarigen is het van cruciaal belang te weten wat hun familiale situatie is, waar hun ouders op dit ogenblik zijn en waar zijzelf de voorbije jaren verbleven. Momenteel blijkt dat die aspecten in vele dossiers niet zo duidelijk zijn", stelt het CGVS.

Daarom wordt bijkomende informatie gevraagd. Zolang die niet wordt geleverd, wordt het dossier niet behandeld. In de toekomst zal de maatregel ook worden ingevoerd voor asielzoekers uit andere landen die zeggen minderjarig te zijn.

Begin september voerde het CGVS al een beslissingsstop in voor asielzoekers uit Bagdad en omstreken. De diensten werden plots geconfronteerd met 150 aanvragen per dag van Irakezen, van wie er velen eenzelfde stereotiepe verhaal ophingen.