Regering werkt aan uitbreiding bijzondere opsporingsmethodes

In de nasleep van de aanslagen in Parijs bereidt de Belgische regering een reeks maatregelen voor die de bijzondere opsporings- en inlichtingenmethodes moeten uitbreiden. Dat moet speurders en veiligheidsdiensten in staat stellen meer informatie te verzamelen. "Deze maatregelen liggen in de lijn van het gezond verstand", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in "De ochtend".

Al na de aanslag op Charlie Hebdo en de verijdelde terreuractie in Verviers begin dit jaar legde de regering twaalf maatregelen tegen terrorisme op tafel. Eén van die maatregelen bestond erin de bijzondere opsporings- en inlichtingenmethodes uit te breiden.

De recente aanslagen in Parijs hebben alles in een stroomversnelling gebracht. De regering werkt nu aan maatregelen die speurders en veiligheidsdiensten meer mogelijkheden moeten bieden om informatie te verzamelen.

De regering denkt er onder meer aan de wetgeving rond moderne communicatiemiddelen aan te passen, bijvoorbeeld wat het hacken van computers betreft. Onze geheime diensten mogen dat al langer, in de toekomst zou ook de gerechtelijke politie dat moeten kunnen.

Ook het afluisteren van terreurverdachten moet sneller kunnen gebeuren. Nu veranderen die vaak constant van telefoon, waardoor ze de speurder altijd een stap voor zijn.

Tot slot onderzoekt de regering ook de mogelijkheid om te infiltreren in chatboxen van videospelletjes. Dat is een medium dat terreurverdachten veel gebruiken om onder de radar met elkaar te communiceren.

"Volledige aanpassing aan de moderne technologie"

"Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en ikzelf werken momenteel aan een circulaire die de federale politie toelaat gerechtelijke informatie te delen met lokale autoriteiten, bijvoorbeeld met een burgemeester", zegt minister Geens in "De ochtend".

"Het spreekt vanzelf dat we verder gaan wat de bijzondere opsporings- en inlichtingenmethodes betreffen. Dat staat in het regeerakkoord. We gaan in elk geval de richting uit van een volledige aanpassing aan de moderne technologie. Deze maatregelen liggen in de lijn van het gezond verstand."