SP.A wil economische banden met Saudi's bekijken

De Vlaamse socialisten willen dat ons land de economische belangen met Saudi-Arabië opnieuw bekijkt. Volgens de SP.A moet de aanpak van de radicalisering zich ook richten tegen landen die die trend ideologisch ondersteunen en dan komt het erg radicale regime in Saudi-Arabië in beeld.

"Dat België vriendschappelijke relaties onderhoudt met landen die het wahhabisme -een radicale islamstroming- aanhangen en de verspreiding ervan wereldwijd financieren, is onverantwoord", vinden Dirk Van der Maelen (foto) en Yasmine Kherbache (beiden SP.A).

De twee politici merken op dat we in eigen land aan radicalisering doen, maar intussen nauw samenwerken met landen die het radicalisme verspreiden en financieel steunen. Die tegenstelling is volgens hen onhoudbaar.

Volgens Van der Maelen mag het economische belang niet langer primeren en moet onze regering nu een keuze maken, des te meer omdat Saudi-Arabië de arbeids- en de mensenrechten schendt.

Van der Maelen wijst op de onderhandelingen die ons land nu voert over het vermijden van een dubbelbelasting met Saudi-Arabië en de volgens hem cynische contracten over wapenleveringen aan dat land.

Yasmine Kherbache wil dan weer paal en perk stellen aan de verspreiding van het jihadistisch salafisme in ons land door moskeeën en organisaties die gefinancierd worden door Saudi-Arabië. "De islam is een erkende godsdienst, maar moet ook de rechten en vrijheden van onze democratie erkennen en uitdragen", aldus Kherbache.