Vervoort blijft eengemaakte Brusselse politiezone afwijzen

De huidige politiezones in Brussel tot één enkele zone herleiden, is geen goed idee. Dat heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Verschillende Vlaamse politici tonen zich wél een voorstander van een eengemaakte zone.

De aanslagen in Parijs en het verband tussen die aanslagen met Sint-Jans-Molenbeek en Brussel in het algemeen hebben het debat over de politiezones in Brussel opnieuw doen oplaaien.

Momenteel telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zes zones. Veel Vlaamse politici pleiten al jaren om die zones tot één zone te laten fusioneren. Onder anderen Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn voorstander. Franstalige politici zien zo'n eengemaakte zone echter níét zitten.

Ook nu herhaalt minister-president Vervoort dat hij een eengemaakte zone géén goed idee vindt, terwijl hij erop wijst dat terrorisme een bevoegdheid van de federale politie is. "Bij problemen wordt steeds gepleit om alles te vereenvoudigen, maar de Franstalige partijen vinden dat geen oplossing", zegt hij in "De ochtend". Volgens hem vergroten de huidige zes zones de nabijheid tot de burger.

Burgemeester van Etterbeek Vincent Dewolf (MR, kleine foto) is diezelfde mening toegedaan. "Parijs heeft ook één politiezone, maar dat heeft de terreuraanslagen niet kunnen voorkomen", vertelt hij aan de collega's van tvbrussel. "Het is allemaal niet zo eenvoudig. Gewoon roepen dat de politiezones moeten fusioneren en ervan uit gaan dat alles wel opgelost raakt, zal niet werken."

Brussel Preventie en Veiligheid

Vervoort beweert voorts dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een steeds grotere rol speelt in het veiligheidsbeleid. Sinds de zesde staatshervorming is hij bevoegd voor de coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid in het gewest. Dat zal in de praktijk gebeuren door de dienst Brussel Preventie en Veiligheid die momenteel wordt opgericht.

Critici beweren dat Vervoort amper gebruik maakt van zijn nieuwe bevoegdheden omdat hij bang is de negentien burgemeesters van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het hoofd te stoten.

Voor Vervoort moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral worden ingezet op de uitwisseling van informatie en een betere samenwerking tussen de politiezones onderling, maar ook met het gerecht.

"Verkaveling van bevoegdheden is problemen zoeken"

Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) reageert geschokt op de uitspraken van Vervoort. "Elke analist in België en de wereld beseft dat de verkaveling van de bevoegdheden over de politie in Brussel problemen zoeken is", zegt hij.

Zelf pleit Bonte voor een hedendaagse politieorganisatie. Hij is het eens met het belang dat Vervoort hecht aan nabijheidspolitie, maar de minister-president negeert volgens hem de efficiëntiewinst van een eengemaakte zone. Bovendien kan ook zo'n eengemaakte zone een gedeconcentreerde werking in bepaalde wijken opzetten, zo meent hij.