VSOA Politie eist dringend 100 miljoen om veiligheid bevolking te garanderen

Politievakbond VSOA Politie eist dat de overheid voor de politie dringend honderd miljoen euro uittrekt om de veiligheid van de bevolking te kunnen garanderen. Als er geen dialoog komt met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), dreigt de vakbond met een stakingsaanzegging.

De politievakbonden hielden vandaag overleg met de overheid in het Hoog Overlegcomité. Het overleg ging volgens VSOA Politie alleen over een beslissing van de minister om, gezien het verhoogde terreurniveau, een afwijking van de arbeidstijdorganisatie voor de politie toe te staan. Politievakbond NSPV liet weten dat het overlegcomité vrijdag voortgezet wordt

VSOA meldt in een reactie dat de vakbond zich akkoord zou kunnen verklaren met een dergelijke maatregel van de minister, "op voorwaarde dat de regering (...) dringend de nodige bijkomende middelen zou voorzien voor wat betreft materiaal en personeelscapaciteit".

"Politiemensen zijn best bereid om een tandje bij te steken in tijden van crisis, maar verwachten dan ook dat onze politieke verantwoordelijken zorgen voor voldoende middelen en personeelscapaciteit", klinkt het.

"Enkel oplossingen als er stakingsaanzegging is"

In eerste instantie eist de vakbond dat dringend een enveloppe van 100 miljoen euro vrijgemaakt wordt. Volgens de vakbond heeft de minister van Binnenlandse Zaken hiervoor nog geen enkel engagement willen nemen.

"Wij stellen vast dat de dialoog enkel wordt gestart en er enkel oplossingen worden geboden wanneer er een stakingsaanzegging wordt ingediend. Wij zijn in deze dan ook genoodzaakt om opnieuw op dergelijke wijze te handelen", aldus Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter van VSOA Politie. Een stakingsaanzegging voor de politiediensten op de luchthaven van Zaventem zou er volgens hem sowieso komen.

Scherpe kritiek op Jambon

De burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kwamen vandaag overeen dat het aantal agenten binnen de federale interventiereserve in Brussel vanaf morgen verdubbeld zal worden.

"Het is ons een raadsel van waar deze personeelsleden zullen komen", zegt Houssin. "In elk geval gaat dit opnieuw ten koste van andere diensten. Dergelijke engagementen liepen in het verleden trouwens al af op een sisser."

VSOA Politie is er tot slot ook niet over te spreken dat minister Jambon tijdens crisisperiodes niet zelf plaatsneemt in de voorzittersstoel van het overlegcomité. "Het is ondertussen bijna vijf maanden geleden dat de vakbondsorganisaties hun eigen minister gezien hebben. Wij roepen op om het debat rechtstreeks te voeren, de vakorganisaties recht in de ogen te durven kijken, en concrete en reële engagementen te nemen", luidt het bij VSOA Politie.

Meest gelezen