Arbeiders in de bouw krijgen opslag

Vakbonden en werkgevers in de bouwsector hebben een nieuw sociaal akkoord ondertekend. De 154.000 arbeiders in de sector krijgen volgend jaar 0,5 procent bruto opslag plus nog 100 euro via ecocheques of een ander gelijkwaardig voordeel. Dat melden de christelijke vakbond en werkgeversorganisatie Bouwunie.

De onderhandelaars zijn dus binnen de loonnorm gebleven die de regering bij wet had opgelegd. Het akkoord geldt voor de periode 2015-2016. Er zijn volgens ACV-vakbondsman Stefaan Vanthourenhout ook nog afspraken gemaakt rond veiligheid en werkbaar werk, en er is opnieuw afgesproken dat de bonden geen kandidatenlijsten zullen indienen voor de sociale verkiezingen.

Dat heeft als gevolg dat er opnieuw geen sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de bouwsector. "Dat is voor de werkgevers in deze sector immers organisatorisch niet eenvoudig", zegt Vanthourenhout. De bouwwerven liggen vaak ver van de zetel van het bedrijf, en werknemers zouden in sommige gevallen moeten kiezen uit collega's die ze niet eens kennen.

In plaats van verkiezingen verkregen de vakbonden een uitbreiding van het statuut van de syndicale afvaardiging. Concreet houdt die regeling in dat de vakbonden zelf hun vertegenwoordigers aanduiden in de bouwbedrijven. De mandaten in de bedrijven worden dan verdeeld volgens het ledenaantal van elke vakbond.