Eredoctoraat KU Leuven voor Peter N. Bouckaert

De Belg Peter N. Bouckaert, hoofd van het 'emergencies team' van Human Rights Watch, is één van de vijf personen die op 10 februari 2016 aan de KU Leuven een eredoctoraat mogen in ontvangst nemen. De anderen zijn schrijver Alessandro Baricco, chipsspecialist Anantha P. Chandrakasan, de biomedici Emmanuelle Charpentier en Jennifer A. Doudna, en conflictmanager Carrie J. Menkel-Meadow.

Bouckaert verzamelt in conflictgebieden bewijsmateriaal van eventuele mensenrechtenschendingen. Hij deed dat onder meer in Kosovo, Irak, Afghanistan, Libië en Syrië. Recent rapporteerde hij ook over de situatie van vluchtelingen in Griekenland en Oost-Europa. Over zijn ervaringen en bevindingen getuigde hij reeds in de Amerikaanse Senaat, de Raad van Europa en het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

Schrijver en cultuurcriticus Allesandro Baricco schreef onder meer 'Oceaan van een zee', 'Zijde' en 'De Barbaren'. In dit laatste boek haalt hij de populaire mythe van de 'culturele Apocalyps' onderuit. Onze cultuur wordt volgens hem geenszins verwoest, maar verandert. Het is in tijden van Google immers niet langer de culturele aristocratie die zijn stempel drukt: iedereen geeft vorm aan onze cultuur.

Socioloog en jurist Carrie J. Menkel-Meadow is gespecialiseerd in internationaal conflictmanagement, feministische rechtstheorie en rechtsethiek. Ze treedt regelmatig op als bemiddelaar in conflicten en werkte in dit verband onder meer als consultant voor de Verenigde Naties en de Wereldbank.

Prof. Ananatha P. Chandrakasan is een wereldautoriteit op vlak van de ontwikkeling van elektronische chips. Zijn onderzoek richt zich meer bepaald op chips die werken op een bijzonder laag vermogen, een bijzonder relevant item omdat we evolueren naar een 'Internet of Things' waar sensorchips steeds vaker autonoom moeten werken, zonder externe energie.

De professoren Emmanuelle Charpentier en Jennifer A. Doudna worden gelauwerd omwille van hun baanbrekend werk op vlak van het 'genome editing'. Hun ontdekking over de aanpassing van de genetische code opent perspectieven voor de behandeling van genetische aandoeningen.