Europese Commissie schorst fijn stof-procedure tegen België

De Europese Commissie stopt zijn juridische procedure tegen België voor overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan Belga. Waarom de procedure werd geschorst, is voorlopig nog onduidelijk, maar volgens Schauvliege is er wellicht een verband met de verbeterde resultaten op het vlak van fijn stof.

De Europese Commissie heeft ons land in het verleden herhaaldelijk op de vingers getikt voor het overschrijden van de normen rond fijn stof. De Commissie had ook een dagvaarding ingediend bij het Europees Hof van Justitie.

Maar de Commissie heeft nu volgens Vlaams minister Schauvliege beslist die dagvaarding te schorsen. "Dit is een zelden vertoonde beslissing over een eerder besliste dagvaarding", klinkt het op het kabinet-Schauvliege.

Het kabinet wijst erop dat het ging om over overschrijdingen uit het verleden. "Voor het jaar 2014 was er al geen sprake meer van overschrijdingen van die normen in Vlaanderen en Brussel, en de voorlopige resultaten voor het jaar 2015 zijn veelbelovend voor de drie gewesten", luidt het.

Minister Schauvliege: "De exacte beweegreden van deze schorsing is mij nog onbekend, maar het verband met de verbeterde resultaten ligt voor de hand. Ik stel op basis van de cijfers voor 2014 en 2015 vast dat het gevoerde beleid loont. Uiteraard zal ik dit beleid voortzetten en versterken in het belang van de Vlaamse luchtkwaliteit".