Gemeenten mogen zelf beslissen over passeren toeristische treintjes

Gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen of toeristische treintjes op hun grondgebied mogen rijden. De Kamer heeft daarover donderdag unaniem een wetsvoorstel van CD&V goedgekeurd.

Tot voor kort mochten toeristische treintjes enkel rijden in erkende toeristische centra. Ongeveer veertig steden en gemeenten zijn als toeristisch centrum erkend.

Dat leverde volgens initiatiefnemer Franky Demon echter vaak problemen op. Hij merkt op dat de treintjes een belangrijke bron van ontspanning voor bejaarden vormen en dat ze vaak worden gevraagd voor huwelijken. Bij dergelijke ritten moeten de treintjes vaak de gemeentegrenzen overschrijden, wat dus niet altijd mogelijk was.

Het gebruik van toeristische treintjes zal voortaan gekoppeld worden aan de toelating door de gemeente als "openbare ontspanning" en dus niet langer door de al dan niet categorisering als toeristisch centrum. Ze zullen nu ook 25 km/u mogen rijden in plaats van 10 km/u.