Molenbeekse moeders schrijven open brief aan Jambon

Zestig moeders uit de Brusselse gemeente Molenbeek hebben minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een open brief gestuurd om hem te vragen de gemeente en haar inwoners "niet tot zondebok te maken voor alles wat fout loopt in dit land". De briefschrijvers tonen zich bereid om mee te zoeken naar een oplossing voor de huidige problemen maar vragen dat de overheid de jongeren in Molenbeek dan ook toekomstperspectieven zou bieden.

De 60 vrouwen zijn verbonden aan Dar Al Amal, de vrouwenwerking van het integratiecentrum Foyer in Molenbeek. In hun brief wijzen ze de minister erop dat zij net zo goed verantwoordelijke burgers zijn.

"Wij hebben onze kinderen, in het verleden en nu nog steeds, de democratische waarden bijgebracht die u en ons dierbaar zijn. Wij brengen onze kinderen respect bij voor de samenleving waarin ze opgroeien en wij leren hen dat ze verdraagzaam moeten zijn."

"Wij hebben de indruk dat wij, buiten Molenbeek, beschouwd worden als een ras apart. Geloof ons vrij, dat is niet het geval."

Toekomstperspectieven

"Onze wijk, en bovenal onze toekomst, ligt in de handen van onze kinderen. Als men wil dat zij zich als verantwoordelijke burgers gedragen, en dat zij hun verantwoordelijkheden opnemen, moet men hen ook een toekomst aanbieden waarin iedereen dezelfde kansen krijgt om een plaats te vinden in de maatschappij."

"Maar als dat niet mogelijk is, en niet binnen een korte termijn, moet men hen op z'n minst hoop geven en instrumenten aanreiken die het hen mogelijk maken om iets positiefs te bereiken in hun leven."

Woordkeuze

De moeders hekelen ook de woordkeuze die vaak gebruikt wordt om over de moslimgemeenschap te praten. Ze verwijzen naar de Franse politicus Nicolas Sarkozy die, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was, in 2005 bij een bezoek aan een Parijse banlieue de jongeren daar "racaille" (uitschot, nvdr.) noemde.

"Die woorden werden als heel beledigend ervaren door de burgers en de moeders van die wijken", aldus de briefschrijvers. "Wij rekenen erop dat u nooit dergelijke woorden zult gebruiken wanneer u over ons of onze wijk spreekt. Onze wijk is complex, maar vol potentieel en de kracht van de diversiteit maakt deel uit van ons universum."

"Wanneer u over onze wijk spreekt, doe het dan met liefde, alsof u er zelf zou wonen."

Samenwerken

De vrouwen steken ook een hand uit naar de overheid. "Wij staan ter beschikking om samen te werken met de autoriteiten als men er ons om vraagt. Als men ons natuurlijk niets vraagt, is het heel moeilijk om mee bij te dragen tot de oplossing van specifieke problemen, zoals diegene waarmee onze maatschappij vandaag geconfronteerd wordt."