Wetenschappers eisen beperking van de broeikasgassen

Meer dan 300 Belgische wetenschappers eisen dat beleidsmakers wereldwijd onmiddellijk in actie schieten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Met een open brief trekken ze aan de alarmbel. Anders zullen de gevolgen rampzalig zijn, klinkt het.

"Wij zijn als mens verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en als we daar niets aan doen, zijn de gevolgen dramatisch." Dat is de centrale boodschap van de open brief die meer dan 300 Belgische wetenschappers schreven aan beleidsmakers over de hele wereld.

De wetenschappers willen dat politici maatregelen nemen om de temperatuur van de aarde niet verder dan 2 graden te laten oplopen. Om te vermijden dat het zo ver komt moet de uitstoot van broeikasgassen dringend beperkt worden, zeggen ze.

Klimaattop in Parijs

De wetenschappers publiceren de open brief naar aanleiding van de klimaattop die eind november plaatsvindt in Parijs. Daar komen leiders van meer dan 190 landen samen om een beleid uit te stippelen tegen de klimaatopwarming. Momenteel warmt de aarde op met gemiddeld 4°. De doelstelling van de klimaatconferentie in Parijs is om de opwarming te beperken tot 1,5° a 2°C.

De Leuvense professor Nicole van Lipzig, één van de initiatiefnemers van de open brief: “We moeten absoluut vermijden dat de aarde gemiddeld met 4° blijft stijgen. Aan dit tempo zullen verschillende diersoorten uitsterven en dat zal een massieve impact hebben op onze voedselketen. Heel veel dingen die wij vandaag als vanzelfsprekend beschouwen, zullen dat niet meer zijn.”

Ook in België zullen we dat voelen. Van Lipzig: “Om maar een paar gevolgen te noemen: er zal een stijging zijn van het zeeniveau, intensere hittegolven en ook onze biodiversiteit zal lijden.”

Ook een temperatuurstijging van 2° zal veranderingen teweegbrengen. Nicole van Lipzig: “We krijgen sowieso een verandering in extremen. Er is een verhoging van het zeeniveau op til en de oceanen zullen verzuren. Maar dat zijn dingen waar we ons nog aan kunnen aanpassen.”

Rugzak met eten

Om de temperatuur niet verder dan 2 graden te laten oplopen, mogen we tegen het einde van deze eeuw geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat kan onder meer door over te schakelen naar hernieuwbare energie en veel minder energie te gebruiken, zo zeggen de wetenschappers.

Klimaatwetenschapper Wim Thierry in "De ochtend": "Je kan het vergelijken met een rugzak vol eten waar je mee gaat wandelen. Als je te snel eet, dan kom je zonder proviand te zitten. We moeten onze eetgewoonten aanpassen om te vermijden dat we volgende keer in hetzelfde schuitje terechtkomen."

En liefst zo snel mogelijk. Want hoe langer men wacht, hoe groter de risico's zullen zijn voor mens en milieu, luidt het.