Dreigingsniveau opgetrokken naar maximum in Brussels Gewest

Het dreigingsniveau voor het Brussels Gewest is opgetrokken naar niveau vier. Dat is het maximumniveau. Voor de rest van het land blijft het dreigingsniveau op drie staan. Niveau vier betekent dat er aanwijzingen zijn dat een dreiging zeer ernstig en nabij is. Alle metrostations in Brussels blijven dicht, het Crisiscentrum vraagt ook om alle voetbalwedstrijden in 1e en 2e klasse te annuleren.

Het is op basis van een nieuwe evaluatie van het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) dat het niveau is opgetrokken.

De analyse toont een ernstige en nabije dreiging aan, die noodzaakt om specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen, alsook specifieke aanbevelingen aan de bevolking.

Aan de bevolking wordt het volgende aanbevolen:

  • vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen: concerten en grote evenementen, stations en luchthavens, openbaar vervoer, drukke winkelstraten.
  • respecteer de veiligheidscontroles
  • verspreid geen geruchten; enkel informatie van de overheden en politiediensten

"Binnenblijven is niet aan de orde, wel de nodige alertheid aan de dag leggen en in de mate van het mogelijke de plaatsen vermijden", klinkt het bij het Crisiscentrum.

Het dreigingsniveau heeft te maken met de aanslagen in Parijs en het onderzoek naar de daders. Salah Abdeslam, één van de verdachten, is nog steeds voortvluchtig. Elk uur wordt het niveau geëvalueerd; in functie van nieuwe informatie kan het niveau steeds opnieuw verlaagd worden.

Hoelang het op vier zal blijven staan, is niet duidelijk. Wat de precieze aanleiding is om het niveau nu op te trekken, wordt niet bekendgemaakt. "De informatie die aan de basis ligt voor de evaluatie specifiek voor Brussel, kan ik niet in detail geven, ook om het gerechtelijk onderzoek niet in het gedrang te brengen", zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. In de loop van vanochtend zal de regering communiceren.

Na de bloedige aanslagen in Parijs was het niveau in ons land al opgetrokken naar drie, eerst voor grote evenementen, later algemeen. Daaraan gekoppeld waren ook de veiligheidsmaatregelen in heel het land, en in het bijzonder in de hoofdstad opgeschroefd. Vanavond waren in het hartje van Brussel al heel wat militairen te zien (zie foto midden).

Gevolgen

De concrete gevolgen van het verhoogde dreigingsniveau sijpelen ook stilaan binnen. Lees hier wat die zijn.

De dreigingsniveaus

Niveau 1 betekent dat de dreiging laag is. Concreet wil dat zeggen dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 betekent dat de dreiging gemiddeld is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan weinig waarschijnlijk.

Niveau 3 (dat nu van kracht is in ons land) betekent dat de dreiging ernstig is. Er is dan sprake van een mogelijke en waarschijnlijke dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse.

Niveau 4 (dat nu van kracht is Brussels Gewest) betekent dan weer dat de dreiging zeer ernstig is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan zeer nabij.