Michel: "Precieze aanwijzingen voor aanslag zoals Parijs in Brussel"

Het dreigingsniveau in Brussel werd verhoogd omdat er "precieze aanwijzingen" zijn voor een mogelijke aanslag zoals in Parijs, met meerdere mensen die aanvallen doen met wapens en explosieven. Dat heeft premier Charles Michel (MR) gezegd na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad.

Op een persconferentie gaf Michel meer uitleg bij de verhoging van het terreurdreigingsniveau in Brussel, van 3 naar 4. Daarbij bleef de premier zeer algemeen, om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen. De laatste huiszoeking in Molenbeek, waarbij drie wapens gevonden zijn, zou niet de reden geweest zijn.

Journalisten die toch visten naar de precieze redenen voor de verhoging, kregen een gepikeerd antwoord: "Ik heb duidelijk gezegd dat we geen verklaring zouden uitdrukken over de onderzoeken. Ik vraag de pers dat te respecteren".

Er zijn wel concrete aanwijzingen van een potentiële aanslag, zei Michel. Die dreiging zou de vorm van de aanslagen in Parijs aannemen, dat wil zeggen: meerdere mensen die met wapens en explosieven acties zouden ondernemen, mogelijk op meerdere plaatsen tegelijkertijd. 

De premier gaf aan wat de belangrijkste potentiële doelwitten zijn: "de commerciële centra, winkelstraten, openbaar vervoer en, meer algemeen, plaatsen waar veel volk komt". 

Vier maatregelen

Michel benadrukte dat er onmiddellijk aan het Crisiscentrum gevraagd werd om actie te ondernemen. Hij presenteerde de vier assen waarrond op dit moment maatregelen worden genomen:

  • Verminderen van het aantal grote evenementen. Naast het verminderen van het aantal mogelijke doelwitten is dat nodig om capaciteit vrij te maken.
  • Verscherpte controle op het openbaar vervoer. De metro in Brussel ligt stil, zeker tot de nieuwe evaluatie van het OCAD morgen in de namiddag.
  • De capaciteit van politie en leger worden verhoogd. Dat is vooral zo in Brussel, maar blijft ook het geval in de rest van het land.
  • Een informatienummer. Op het nummer 1771 kunnen mensen terecht met vragen over de huidige situatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt wel om eerst de site van het Crisiscentrum te consulteren, om de lijnen niet te overbelasten. 

Het Crisiscentrum overlegt nog met de organisatoren van de grote evenementen, ook de voetbalwedstrijden. Het OCAD, het coördinatieorgaan voor dreiging, doet morgennamiddag een nieuwe evaluatie van de situatie. 

De premier vroeg aan de burgers om zich te informeren via de officiële kanalen. Hij riep op tot waakzaamheid en voorzichtigheid, maar waarschuwde om niet te vervallen in paniek. "Ik wil de bevolking oproepen om sereen te blijven, om kalm te blijven en paniek te vermijden. Het is een ernstige situatie en met de veiligheidsdiensten proberen wij alles te doen om de situatie onder controle te houden."