Vervoort stroomlijnt veiligheidsmaatregelen in Brussels Gewest

Brussels minister-president Rudi Vervoort ziet erop toe dat de algemene veiligheidsmaatregelen in het Brussels Gewest bijzonder streng worden toegepast. Vervoort heeft hierover overleg gepleegd met alle burgemeesters en korpschefs. Massabijeenkomsten worden tot het minimum beperkt, het ondergrondse openbaar vervoer is volledig gesloten.

"Het is essentieel om de verschillende maatregelen te coördineren. Het is de taak van het Brussels Gewest om dat te organiseren", klinkt het in de persmededeling.

Vervoort is samen met de Brusselse burgemeesters en korpschefs tot drie beslissingen gekomen. Die liggen uiteraard in de lijn van de algemene veiligheidsaanbevelingen:

  • grote evenementen en massabijeenkomsten worden beperkt, zodat politiecapaciteit vrijkomt die elders ingezet kan worden
  • de Brusselse metro en premetro blijft gesloten tot zondag 15 uur. Bovengronds openbaar vervoer rijdt wel normaal.
  • de Gewestelijke Veiligheidsraad komt morgen uiterlijk om 17 uur opnieuw samen om de maatregelen te beoordelen. Indien nodig worden dan nieuwe initiatieven genomen.

Veel sluitingen en annulaties

Vervoort benadrukt dat het opschorten van evenementen of de sluiting van openbare plaatsen niets te maken heeft met de aard van deze evenementen of activiteiten. "De maatregel is erop gericht om politiecapaciteit elders in te zetten om de veiligheid van de Brusselaars te verzekeren", klinkt het.

De Gewestelijke Veiligheidsraad beveelt aan om 4 soorten activiteiten dit weekend op te schorten:

  • alle activiteiten in openbare gebouwen van de gemeente of het gewest
  • winkelcentra sluiten best hun deuren
  • alle markten worden best afgelast
  • sportwedstrijden worden beter geannuleerd

"Blijf kalm en bewaar de rede"

Vervoort benadrukt dat er "maximale synergie" is tussen de politiezones, om de beschikbare manschappen te kunnen inzetten waar dat nodig blijkt. "Verder werken we samen met de federale overheid om zoveel mogelijk capaciteit in te zetten op het terrein."

Vervoort roept de bevolking ten slotte nog op om de kalmte te bewaren. "Een nulrisico bestaat niet, maar we nemen gezamenlijk en in een goede verstandhouding alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van alle Brusselaars te waarborgen. Samen met alle burgemeesters roep ik de Brusselse bevolking op kalm te blijven en de rede te bewaren."

De letterlijke verklaring

Op de website van minister-president Vervoort staat de volledige verklaring.