Blijft het dreigingsniveau voor het Brussels Gewest op vier?

Straks zal het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) een nieuwe evaluatie maken van het dreigingsniveau. Het moet onder meer bepalen of het dreigingsniveau voor het Brussels Gewest al dan niet op vier blijft. Vervolgens komt de Nationale Veiligheidsraad samen om te bespreken welke maatregelen er al dan niet genomen moeten worden. Een overzicht van de procedures.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het dreigingsniveau voor het Brussels Gewest opgetrokken naar 4. Dat is het hoogste niveau en betekent dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is. 

Vandaag zal het OCAD een nieuwe evaluatie maken van de terreurdreiging. Het OCAD bepaalt daarbij of het dreigingsniveau op vier blijft, of dat het wordt teruggeschroefd. Die beslissing zit vandaag voor alle duidelijkheid niet op politiek niveau.

Na de evaluatie van het OCAD komt de Nationale Veiligheidsraad samen. Dat gebeurt om 17 uur vanmiddag. In die Nationale Veiligheidsraad zitten de premier, de vicepremiers, de ministers van Justitie, Defensie, Binnenlandse & Buitenlandse Zaken samen met het OCAD, het Crisiscentrum, de inlichtingendiensten, de politie en het federaal parket. Daar wordt besproken welke maatregelen er genomen moeten worden. Opvallend daarbij is dat de ook de minsters-presidenten van de deelstaten zijn uitgenodigd.

Een van de maatregelen die gisteren genomen werd, was dat het metroverkeer in Brussel werd stilgelegd tot vanmiddag 15 uur. Of de metro's opnieuw mogen uitrijden, zal dus afhangen van de nieuwe evaluatie.

De dreigingsniveaus

Niveau 1 betekent dat de dreiging laag is. Concreet wil dat zeggen dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 betekent dat de dreiging gemiddeld is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan weinig waarschijnlijk.

Niveau 3 (dat nu van kracht is in ons land) betekent dat de dreiging ernstig is. Er is dan sprake van een mogelijke en waarschijnlijke dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse.

Niveau 4 (dat nu van kracht is in het Brussels Gewest) betekent dan weer dat de dreiging zeer ernstig is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan zeer nabij.