Politieactie aan de gang in Brussel

De veiligheidsdiensten voeren op dit ogenblik acties uit in Brussel. Op uitdrukkelijke vraag van de politie worden daarover in de media geen details gegeven. Om veiligheidsredenen en om de operatie niet in gevaar te brengen wordt ook aan de burgers gevraagd om geen informatie via de sociale media te verspreiden. Ongezien, maar op Twitter wordt ludiek omgegaan met de oproep.

De oproep wordt redelijk opgevolgd, zowel door de professionele media als op sociale media. Ook de VRT houdt zich op de vlakte in de berichtgeving over de actie.