"Ofwel pakken ze hem, ofwel komt er een aanslag"

In de klopjacht naar Salah Abdeslam zijn er drie opties: "Ofwel pakken ze hem, ofwel komt er een aanslag, ofwel is hij weg". Dat laat Luc Verheyden, oud-adjunct-directeur bij het OCAD, verstaan in "De Afspraak". Volgens hem is het aannemelijk dat Abdeslam nog in Brussel zit, wat het blijvende terreurniveau 4 in de hoofdstad verklaart.

De federale regering kwam vanavond met het nieuws dat het hoogste terreurniveau in Brussel gehandhaafd blijft. De Veiligheidsraad zat daarvoor wel eerst urenlang bijeen. Dat die vergadering zo lang heeft geduurd, mag niet verwonderen: een makkelijke beslissing is het niet.

"De regering staat onder druk van mensen uit de sociale, economische en financiële wereld. Bovendien geeft niveau 4 een enorm belasting op alle diensten en is het enorm duur. Maar veiligheid primeert altijd en dan is het aan de politiek om de juiste gerechtvaardigde maatregelen te nemen", aldus Verheyden

"Krijgen logistieke steun van kleine kring rondom hen"

Twee dingen vallen op: het terreurniveau blijft enkel voor het Brussels Gewest gelden. En ondanks het hoogste terreurniveau zullen de scholen en metro vanaf woensdag weer opengaan.

Dat het enkel in Brussel niveau vier is, wijst er volgens de voormalige OCAD-adjunct op dat de voortvluchtige Abdeslam allicht nog steeds in Brussel zit. "De mensen naar wie nu gezocht wordt, zijn echt kind aan huis in de omgeving waar ze zijn opgegroeid. Ze gaan niet naar waar ze de taal niet spreken, zoals Vlaanderen, en ook niet naar waar ze gemakkelijk opgemerkt kunnen worden, zoals in het buitenland. Ze houden zich in een kleine kring van mensen van wie ze logistieke ondersteuning krijgen en daarop ligt de focus van de gerechtelijke operaties."

Dat er al heel wat gerechtelijke operaties zijn gebeurd de afgelopen dagen verklaart volgens Verheyden dan weer waarom vanaf overmorgen de scholen opnieuw opengaan. "Men heeft bij de acties inlichtingen ingewonnen en die daarna geanalyseerd. Men zal daardoor wellicht beter kunnen omschrijven wat men zoekt en waar het gevaar zich situeert. Maar als er andere elementen zullen komen uit nieuwe operaties, dan kan er morgen weer een andere beslissing komen."

Drie opties

De gerechtelijke acties die wellicht nog zullen komen de komende uren of dagen hebben volgens Verheyden vooral tot doel om de voortvluchtige in te sluiten.

"Men kan niveau vier enkel volhouden in een zeer beperkte tijdspanne en in een beperkte ruimte. Als men de tijd niet kan inperken, zal men de ruimte moeten inperken en focussen op bepaalde zones."

Hoe dan ook kan het terreurniveau niet continu op vier blijven staan. Er zijn volgens Verheyden drie opties: "Ofwel pakken ze hem, ofwel komt er een aanslag, ofwel is Abdeslam weg in het buitenland".