Drie Brusselse gemeentes laten vormsel en eerste communie samenvallen

Zowel in Jette, Anderlecht als Evere experimenteert de kerk met een nieuwe catechesevoorbereiding waarbij kinderen tegelijk de eerste communie en het vormsel krijgen wanneer ze tien zijn. Het gaat om een primeur voor de Nederlandstalige pastoraal in ons land.
contact@godong-photo.com Godong contact@godong-photo.com

"Het feit dat vormsel en eerste communie nu gaan samenvallen, maar het vormsel toch eerst komt, is niet toevallig", zegt monseigneur Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, in een brief aan ouders. "Het vormsel is immers niet "het doel". Het doel is de eucharistie, waar men in de eerste communie voor de eerste keer volledig aan deelneemt." Kockerols wijst er ook op dat het sacrament van het vormsel tot ongeveer honderd jaar geleden ook al voor de eerste communie toegediend werd.

"We beogen vooral dat jonge kinderen en gezinnen meer tijd krijgen om kennis te maken met wat geloven betekent", verduidelijkt projectleidster Ria Dereymaeker. "Catechesevoorbereiding wordt gezien als een proces, een bepaald traject dat men doorloopt, waarbij iedereen betrokken wordt: ouders, broers en zussen, en de hele geloofsgemeenschap. Vertrouwd worden met wie Jezus is en met wat het geloof kan betekenen voor je leven, vraagt tijd en kan niet op enkele maanden afgehandeld worden."

Concreet zijn drie Nederlandstalige pastorale eenheden (Anderlecht, Sint-Franciscus Evere en Jette) telkens met een twintigtal gezinnen gestart met een nieuwe twee jaar durende catechesevoorbereiding, waarbij vormsel en eerste communie dus samenvallen en gevierd worden rond de leeftijd van tien jaar: het derde of vierde leerjaar. Dat is twee jaar jonger dan tot nu toe het geval is voor het vormsel, en drie jaar ouder dan wat vandaag voor een eerste communie gebruikelijk is.

Het is de eerste keer dat de Nederlandstalige pastoraal in België dit zo organiseert, in navolging van enkele Franstalige pastorale eenheden in Brussel en Waals-Brabant en gelijkaardige initiatieven in Frankrijk of Canada.