Waalse regering versterkt plan tegen radicalisme

De Waalse regering gaat morgen op een bijzondere ministerraad het plan tegen radicalisme versterken. Dat heeft het kabinet van minister-president Paul Magnette aangekondigd.

De Waalse regering heeft reeds een preventieplan tegen radicalisme, dat zich gezien de bevoegdheidsverdeling tussen het federale en de deelstaten vooral richt op integratie. Enkele maanden geleden werd een referentieambtenaar aangesteld, waar alle Waalse ambtenaren met hun vragen terecht kunnen. Er werd ook een platform radicalisering opgericht, dat instaat voor vorming en informatie ten behoeve van de eerstelijnsdiensten (sociale diensten, OCMW's, VDAB, sociale huisvestingsdiensten,...). Het is de bedoeling om mensen die mogelijk aan het radicaliseren zijn te detecteren en door te sturen naar begeleidingsdiensten.

Minister-president Magnette liet onlangs nog verstaan dat Wallonië ook wil optreden tegen de gettovorming onder meer door het toewijzingsbeleid van woningen. Daarnaast zijn ook het grootstedenbeleid en het erkenningsbeleid van godsdiensten en gebedshuizen betrokken bij de strijd tegen radicalisering.

Van de Belgische Syriëstrijders zijn er slechts 12 procent afkomstig uit Wallonië, wat driemaal minder is dan het Waalse aandeel in de Belgische bevolking.