Europees Parlement schaart zich achter LuxLeaks-aanbevelingen

Tegen de achtergrond van het LuxLeaks-schandaal heeft het Europees Parlement aanbevelingen voor meer faire en transparante vennootschapsbelastingen in Europa goedgekeurd. Een ruime meerderheid schaarde zich achter het werk van een speciale commissie die de voorbije maanden onderzoek verrichtte naar fiscale rulings tussen overheden en bedrijven. Minder eensgezindheid is er over de toekomst van de commissie.
AP2013

Het parlement zette de speciale commissie begin dit jaar in de steigers nadat onderzoeksjournalisten de blik hadden gericht op de honderden rulings die de Luxemburgse fiscus sloot met bedrijven en rijke families. Belastingafspraken zijn legaal en bestaan in vele landen, maar de praktijk leidt er wel toe dat multinationals vaak veel minder belastingen betalen dan kmo's of burgers. Zo betalen multinationals volgens de rapporteurs gemiddeld vijf procent winstbelasting doorheen Europa.

De Europarlementsleden stellen onder meer dat multinationals land per land moeten rapporteren over behaalde winsten en betaalde belastingen. Ook breken ze opnieuw een lans voor een gemeenschappelijke Europese heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Voorts wordt ook meer transparantie rond rulings geëist, en betere bescherming voor klokkenluiders.

Onenigheid over de toekomst van de commissie

De Europese Unie heeft op fiscaal vlak weinig bevoegdheden. Wel hebben de lidstaten afspraken gemaakt om informatie over rulings uit te wisselen. Ook kan de Europese Commissie optreden indien belastingafspraken neerkomen op selectieve voordelen die andere bedrijven niet genieten. Dat geldt als onwettige staatssteun. Zo zette de Commissie reeds stappen tegen Luxemburg en Nederland omdat ze respectievelijk Fiat Finance en Starbucks selectieve belastingvoordelen gunden.

Binnen het parlement zijn velen het erover eens dat het werk niet af is. De politieke families buigen zich reeds over de oprichting van een nieuwe speciale commissie. Tot onvrede van de groenen zit een voortzetting van de huidige commissie er niet meer in nu het eindrapport is gestemd. Fractieleider Philippe Lamberts vreest dat het mandaat wordt uitgehold en betichtte de socialistische parlementsvoorzitter Martin Schulz zelfs van "machtsmisbruik".