Federaal procureur vordert ontbinding van de Belgische Scientology-kerk

Federaal procureur Christophe Caliman heeft voor de correctionele rechtbank in Brussel de ontbinding gevorderd van de vzw Scientology Kerk van België. Ook is de maximale boete gevraagd.

In het proces moeten de Scientology-kerk van Europa, van België en elf van haar medewerkers zich verantwoorden voor onwettige uitoefening van de geneeskunde, het niet respecteren van de wetgeving op de bescherming van het privéleven, oplichtingen en criminele organisatie.

De aanklager vorderde ook celstraffen tussen zes en twintig maanden, telkens met uitstel, voor leden en voormalige leden van de kerk. De procureur vroeg dinsdag om de vervolging van het Europese kantoor van de kerk onontvankelijk te verklaren.
Aan het proces ging een onderzoek van bijna twintig jaar, sinds 1997, vooraf.

De Scientology-kerk van België en twee leden worden ook vervolgd voor het publiceren van valse werkaanbiedingen in 2007 en 2008.