Gunstig kantelmoment voor onze loonkosten?

Het lijkt beter te gaan met de concurrentiekracht van onze economie. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat voor het eerst sinds lang de loonkosten in ons land minder snel stijgen dan in de buurlanden, onze belangrijkste handelspartners.
AP2011

De loonkosthandicap is al decennia een zorgenkind van onze economie en wordt regelmatig op tafel gegooid door de Belgische bedrijven.

Uit nieuwe cijfers van de federale regering blijkt nu dat het concurrentievermogen van onze economie voor het eerst in vijf jaar tijd lichtjes verbeterd is. 

Concreet zijn de loonkosten vorig jaar in verhouding tot wat ons land produceert, lichtjes gedaald, aldus Peter Van Herreweghe van de afdeling Economische Analyses. Zo zijn op een jaar tijd de loonkosten minder snel gestegen dan in onze buurlanden en is onze productiviteit hier meer gestegen dan in bijvoorbeeld Nederland. De loonkost per geproduceerde eenheid is daardoor met 0,1% afgenomen.

Nu is dat allemaal erg klein, maar toch kan dat wijzen op een meer structurele trendbreuk in de loonhandicap tegenover de buurlanden. Die loonhandicap stond op de agenda van de vorige regering-Di Rupo en van de huidige regering-Michel.