Klimaattop start een dag vroeger in Parijs

De veel besproken Klimaattop in Parijs zal een dag vroeger beginnen dan gepland. Zondagnamiddag zouden de onderhandelaars al aan de slag gaan. Intussen zijn de Belgische overheden het nog altijd niet eens over de verdeling van de inspanningen over de gewesten.
AP2007

Met het oog op de top die voor velen cruciaal zal zijn, zijn de veiligheidsmaatregelen in Parijs erg scherp, zeker na de terreuraanslagen van de voorbije week. Onder meer de Amerikaanse president Barack Obama zal naar de top komen.

Hoe dan ook beginnen de onderhandelaars zondag om vijf uur in de namiddag al met gesprekken. Dat is een dag eerder dan gepland, maar blijkbaar willen de deelnemers de schaarse tijd zo goed mogelijk gebruiken.

Maandag vindt dan de geplande officiële opening plaats met 147 staats- en regeringsleiders. Onder meer de Amerikaanse president Barack Obama zegt dat hij zich niet zal laten afschrikken door de recente terreur in Parijs en aanwezig zal zijn.

Tegen 11 december zou er een akkoord moeten zijn, die hopelijk historisch is. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de aarde sneller opwarmt dan verwacht en steeds meer landen en leiders zijn zich bewust dat dat een gevaar voor iedereen vormt.

Wat met onze onderhandelingspositie?

Cruciaal daarbij is de verdeling van de inspanningen en kosten voor het beheersen van de klimaatverandering. Dat is een heikel punt voor landen en economische blokken, maar ook binnen ons eigen land.

Zo zijn de federale regering en die van de gewesten het nog altijd niet eens hoe ze de inspanningen binnen België gaan verdelen. Daar was eerder een akkoord over, maar dat is afgesprongen omdat Vlaanderen daarin te veel zou moeten bijdragen. Het gaat dan over de verplichtingen en de kosten van de vermindering van de CO2-uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie in 2020.

Het is nu wel tijd voor een compromis. Als België zonder een eigen klimaatplan naar de conferentie in Parijs stapt, zou dat de onderhandelingspositie van ons land fors verzwakken, aldus Peter Wittouck, de leider van de Belgische delegatie vanavond in "De afspraak".