Peeters vraagt FOD Economie gevolgen verhoogd dreigingsniveau te berekenen

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) hoopt dat het economische leven zo snel mogelijk weer op gang kan komen, maar zolang niveau 4 in Brussel geldt, zal het geen eenvoudige zaak zijn handelszaken en de horeca weer op hun normale niveau te krijgen, luidt het. Hij heeft de FOD Financiën de opdracht gegeven om de gevolgen voor de economie in kaart te brengen.

Over de impact van het verhoogde dreigingsniveau zijn nog geen statistieken voorhanden, maar je hebt geen enquêtes nodig om te zien dat bepaalde sectoren, vooral in Brussel waar het hoogste dreigingsniveau van kracht is, minder klanten over de vloer krijgen, zegt Peeters.

De vicepremier en minister van Economie stond in de marge van de voorstelling van de boordtabel die de FOD Economie heeft opgesteld over de concurrentiekracht van de Belgische economie even stil bij de gevolgen van de terreurdreiging op die slagkracht. Een aantal werkgeversorganisaties is volgens Peeters al bezig een inschatting te maken van de gevolgen. Hijzelf heeft de FOD Economie gevraagd een en ander in kaart te brengen.

Het belangrijkste voor Peeters is dat de veiligheid wordt gegarandeerd, maar hij hoopt dat het economische leven zo snel mogelijk weer op gang kan komen en dat de winkeliers en horecazaken opnieuw voldoende klanten over de vloer krijgen.