Regering zet taskforce op die radicalisering bij buitenlanders nagaat

De federale regering heeft een taskforce in het leven geroepen die zich buigt over radicalisering bij personen die uit het buitenland afkomstig zijn. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op een vraag van zijn partijgenoot Koen Metsu.

De werkgroep heeft op 19 november een eerste keer vergaderd en komt wekelijks bijeen. De volgende vergadering staat morgen op de agenda.

De kabinetten Justitie, Binnenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie bemannen de taskforce. De Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Fedasil, het OCAD, het crisiscentrum, de FOD Binnenlandse Zaken, de strafinstellingen, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de federale politie zijn ook vertegenwoordigd.

De bedoeling van de werkgroep is experts te verzamelen rond "de problematiek van geradicaliseerde buitenlanders, niet enkel asielzoekers, maar ook andere migranten", aldus Francken. Ook "incidenten" die te maken hebben met "radicalisme en migratie" worden geanalyseerd.

Om de informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten te optimaliseren, zal een draaiboek worden opgesteld. In elke dienst zal een contactpunt worden ingericht.

De taskforce zal de dossiers individueel behandelen, geval per geval. Verder heeft ze de opdracht de screening van asielzoekers te optimaliseren en de vorming en "awareness training" voor de asielinstanties op punt te stellen, in samenspraak met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Ook de problematiek van radicale imams en haatpredikers zal aandacht krijgen in de taskforce.