Steunmaatregelen voor Brusselse winkels, cafés en restaurants

Federaal minister voor KMO's, Willy Borsus (MR) heeft steunmaatregelen klaar voor de Brusselse winkels, cafés en restaurants die economische schade ondervinden door het verhoogde dreigingsniveau. Zij zullen onder meer de betaling van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal met een jaar kunnen uitstellen.

"Het is belangrijk om onze winkeliers, restaurant-, café- en hotelhouders te ondersteunen die zwaar getroffen worden door een werkelijke inkomstenderving in deze periode van het jaar die traditioneel gunstig is. Zij zijn een van de onrechtstreekse slachtoffers van de situatie", zegt minister Borsus.

Op eenvoudig verzoek en zonder verhogingen voor te late betalingen zullen ze nu hun sociale bijdragen voor het vierde kwartaal met een jaar kunnen uitstellen.

De betrokken zelfstandigen zullen er ook op gewezen worden dat ze, naar aanleiding van de hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen, hun bijdragen kunnen verminderen bij een daling van hun inkomsten. Er komt ook een mogelijke volledige of gedeeltelijke vrijstelling via een specifieke zitting van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen.

In de 19 gemeenten van het Brussels Gewest zijn er 6.879 horecazaken en de 10.345 winkels gevestigd.