Vanaf morgen speciale commissie voor antiterreurbeleid

De plenaire Kamer installeert morgen een speciale commissie die zich over het antiterreurbeleid in ons land moet buigen. De Conferentie van de Voorzitters besliste een tijdelijke commissie in het leven te roepen, die wetgevend werk kan verrichten. Het is de bedoeling om op basis van teksten te werken met de ambitie zoveel mogelijk wetteksten goedgekeurd te krijgen.

De premier had vorige week in het parlement aangekondigd dat een speciale commissie in de Kamer het levenslicht zou zien. De tijdelijke commissie zal vandaag opgericht worden. Er is geen termijn op de duur van haar werkzaamheden geplakt.

Afhankelijk van hun beschikbaarheid zullen vrijdag dan wel volgende week de bevoegde ministers er hun opwachting maken om tekst en uitleg te geven bij de huidige situatie. Daarna kan dan op wetteksten worden gewerkt. Daarbij zullen de achttien maatregelen die de regering vorige week naar voren schoof in de strijd tegen terreur en radicalisering wellicht de revue passeren.

Vanuit de oppositie reageert Kristof Calvo (Groen) tevreden op de snelle oprichting. Hij vindt het goed dat het parlement zich kan vastbijten in de problematiek en is tevreden dat er openheid lijkt te bestaan om voorstellen van de oppositie te behandelen. Hij staat achter het pleidooi voor eenheid, "maar niet van eenheidsdenken".

Calvo wijst ook op de noodzaak van het onderzoek van het Comité I en P naar de werking van de politie- en veiligheidsdiensten.