"België heeft nood aan één crisiscommunicator"

We zien de eerste barsten in de crisiscommunicatie over de terreurdreiging en de maatregelen die daarover zijn genomen, en dus hebben we nood aan één standvastige stem: een aparte crisiscommunicator, liefst van buiten de regering. Dat zegt Jeroen Wils van communicatiebedrijf Bepublic in "De ochtend". Wat het Belgische imago in het buitenland betreft, ziet hij een rol weggelegd voor het koningshuis.

Wils vindt dat premier Charles Michel (MR) en Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) goed zijn begonnen, maar vindt dat de regering nu wat steekjes laat vallen.

"Jambon die zegt dat er een aanslag is verijdeld, maar het parket dat dit niet bevestigt; Maggie De Block die ziekenhuizen aanschrijft om te waarschuwen (voor infiltranten) terwijl dat een standaardprocedure blijkt te zijn; Reynders die in de buitenlandse pers zegt "er lopen hier 10 gevaarlijke terroristen rond" en achteraf blijkt die uitspraak in een verkeerde context te zijn gegeven. Je ziet de eerste barsten in de eenduidigheid van de communicatie."

Wils pleit dan ook onomwonden voor een aparte crisiscommunicator. "We hebben nood aan één duidelijke, standvastige, rustige stem die nu alle communicatie gaat stroomlijnen, en die een eenduidige boodschap kan geven aan de bevolking."

"Het is nog niet te laat"

Wils denkt aan een externe communicator van buiten de politiek, iemand van het crisiscentrum bijvoorbeeld. "Zij zijn heel beslagen en kunnen op een rustige en rationele manier eenduidige communicatie kunnen geven." Het is nog niet te laat, zegt Wils. Er staat ons nog immers wat te wachten op langere termijn, want er komen nog structurele maatregelen aan.

"Koning kan rol gaan opnemen in buitenland"

Wat de externe communicatie betreft, ziet Wils een rol weggelegd voor het koningshuis. Hij maakt de vergelijking met de aanslag van Anders Breivik in Noorwegen, toen de Noorse koning Harald die rol op zich nam, de aanslag veroordeelde en de Noorse waarden en normen in de verf zette. Harald ontpopte zich tot een communicator met een sterke boodschap, en benadrukte dat niemand Noorwegen zal beletten zichzelf te zijn.