Belgische europarlementariërs vragen extra maatregelen

De Europese parlementsleden van de Belgische regeringspartijen N-VA, CD&V, Open VLD en MR willen dat Europa extra maatregelen neemt in de strijd tegen terreur. Ze hebben een brief geschreven aan de voorzitters van de Europese instellingen. Eén van hun eisen is de verplichte informatiedeling tussen de Europese inlichtingendiensten.

"Met de aanslagen in Parijs werd de Lichtstad in een flits de stad van de Duisternis", schrijven Sander Loones (N-VA), Ivo Belet (CD&V), Philippe De Backer (Open Vld) en Louis Michel (MR).

Ze wijzen op de antiterreurmaatregelen van de regering-Michel en op de Europese maatregelen die in de pijplijn zitten: een PNR-systeem voor de uitwisseling van passagiersgegevens, de oprichting van een Europees centrum voor terrorismebestrijding, systematische controles aan de Europese buitengrenzen, de amendering van de Schengengrenscode...

"Helaas blijkt concrete vooruitgang op deze domeinen nog al te weinig merkbaar", klinkt het in de brief. De Belgische regeringspartijen roepen de voorzitters van de Europese instellingen op om meer maatregelen op korte termijn te agenderen en te implementeren.

Verplichte informatiedeling

Bovenaan hun lijstje staat de verplichte informatiedeling tussen de Europese inlichtingendiensten. "Enkel zo kan de puzzel van terroristische netwerken blootgelegd worden". De samenwerking kan volgens de briefschrijvers het fundament vormen van een echte Europese inlichtingendienst.

Ze vinden dat de EU-lidstaten het Belgische voorbeeld moeten volgen en bijkomend investeren in recherche en mankracht op de grond. Zo kan ook Europol, het samenwerkingsverband van de Europese politiediensten, worden versterkt en hervormd. De Belgen vragen een sterkere "internet surveillance"-capaciteit.

Binnen het Schengeninformatiesysteem (SIS II) moet "automatische en verplichte gegevensuitwisseling mogelijk worden". De Commissie moet vaart maken met haar studie.

Wat het PNR-systeem betreft, vinden N-VA, CD&V, Open VLD en MR dat de huidige plannen niet volstaan. "Ook hier is bijkomende actie nodig, zodat inlichtingendiensten op voorhand weten wie met een bepaalde vlucht het grondgebied zal betreden, en de nodige databanken kunnen consulteren om na te gaan of deze persoon een gevaar vormt voor de openbare veiligheid."