Francken waarschuwt Afghanen die naar België willen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een brief opgesteld waarin hij Afghanen afraadt om asiel aan te vragen in België. De mededeling staat te lezen op Facebook. Begin oktober was al een vergelijkbare oproep opgesteld om potentiële Iraakse asielzoekers op andere gedachten te brengen.
(archieffoto)

"Boodschap van de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Aan Afghanen die van plan zijn om hun land te verlaten om asiel aan te vragen in België", opent de mededeling die gisteren op Facebook is geplaatst, op de pagina van de Dienst Vreemdelingenzaken

De brief van Francken waarschuwt Afghanen eerst voor de risico's als ze in zee gaan met mensensmokkelaars. Een verspilling van geld en van tijd, gevaarlijk en zonder garantie op succes, luidt het. Want ook in België kan het nog verkeerd gaan. "De Belgische overheid zal je aanvraag weigeren als vingerafdrukken al zijn genomen in een andere Europese lidstaat, en zal alle nodige inspanningen doen om  u naar de lidstaat te brengen die verantwoordelijk is voor u. In 2015 stuurde België al 107 Afghanen naar andere Europese landen."

Afghaanse aanvragen fors omhoog

De mededeling herhaalt ook een eerdere beslissing dat wie zich aanmeldt als een minderjarige Afghaan, dat eerst zal moeten bewijzen, en dat België sowieso niet automatisch een asielaanvraag goedkeurt. Eind september, begin oktober was het aantal asielaanvragen van minderjarige Afghanen plots fel gestegen, maar velen bleken na verder onderzoek meerderjarig.

Ook daarna bleef de groep Afghaanse asielzoekers groot. In oktober verdubbelde hun aantal op maandbasis. Het Commissariaat van de Vluchtelingen pleitte er eerder al voor om een ontradingscampagne op te starten, gekoppeld aan een terugkeerbeleid. "Afghanistan is een land in oorlog, waar de situatie problematisch is, maar niet van die aard dat alle Afghanen nood hebben aan bescherming", klonk het toen.

Het aantal mensen dat zich intussen aandient om een asielaanvraag in te dienen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), blijft bijzonder hoog en de wachtrijen blijven aangroeien. De pre-opvangcapaciteit komt daarbij op zijn limiet te zitten.

Naast Syrië, komen veel aanvragen uit Irak en Afghanistan. Een eerdere ontradingscampagne voor mensen uit Irak, had weldegelijk zijn effect (zie kaderstukje onder).

Aantal Afghaanse aanvragen verdubbelde in oktober

In oktober vormden de Afghanen de tweede grootste groep asielzoekers (24,5 procent van de aanvragen) na de Syriërs (31,1 procent). In absolute aantallen ging het om 1.177 aanvragen. In september waren de Afghanen goed voor slechts 523 aanvragen, of 9,5 procent van het totaal.

Een eerdere vergelijkbare campagne voor Irakezen miste zijn effect niet: in oktober waren er maar liefst 2.207 aanvragen uit Irak (waarmee zij de grootste groep waren, nog voor Syrië), maar in oktober was hun aantal gedaald naar 748 aanvragen, goed voor de derde plaats na Syrië en Afghanistan.