Indexering telecomprijzen geen reden om contract op te zeggen

Wanneer telecombedrijven hun tarieven optrekken om ze aan te passen aan de prijsindex, kunnen consumenten die beslissing niet inroepen om hun contract op te zeggen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Volgens een Europese richtlijn kunnen abonnees van telecomdiensten hun contract opzeggen wanneer hun contractvoorwaarden worden gewijzigd.

De aanpassing van de tarieven op basis van de index van de consumentenprijzen geldt echter niet als zo'n contractwijziging.

Het Hof beantwoordt zo een prejudiciële vraag van het Oostenrijkse hooggerechtshof. Dat behandelt een geschil tussen de consumentenvereniging Verein für Konsumenteninformation en operator A1 Telekom Austria.