Michel: "Dreiging blijft ernstig, maar is niet meer zeer nabij"

Naar aanleiding van de verlaging van het dreigingsniveau in Brussel worden de maatregelen in de hoofdstad versoepeld. Dat heeft premier Charles Michel aangekondigd. Hij waarschuwde dat niveau 3 nog steeds een ernstige situatie is, er blijft dan ook een grote aanwezigheid van politie en leger op het terrein.

De Nationale Veiligheidsraad kwam in allerijl samen nadat het OCAD het dreigingsniveau in Brussel verlaagd had, van 4 naar 3. Een paar uur eerder, in de Kamer, had de premier nog maar eens moeten verduidelijken dat hij geen invloed heeft op beslissingen van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse: "Ik ben verontwaardigd dat er vandaag nog altijd ervaren parlementsleden zijn die niet weten dat het OCAD onafhankelijk beslissingen neemt, zonder politieke inmenging".

Ministers Jambon en Peeters konden vóór de vergadering van de Veiligheidsraad dan ook niet zeggen waarom het OCAD de beslissing had genomen:  "We zullen het straks wel horen".

Tijdens de korte persconferentie na de vergadering gaf ook premier Michel geen verklaring voor de verlaging. Hij lichtte wel de aangepaste veiligheidsmaatregelen toe, die op basis van aanbevelingen van het Crisiscentrum genomen waren.

Metro weer helemaal open

Zo blijft de politie- en militaire aanwezigheid behouden, maar wordt die aangepast. "We zullen progressief aangepaste maatregelen nemen", kondigde Michel aan.

Grote evenementen zullen niet meer algemeen afgelast worden, maar geval per geval bekeken worden. Dat zal gebeuren door het Crisiscentrum in overleg met de veiligheidsdiensten en de lokale politie. In functie daarvan beslist het Crisiscentrum samen met de organisatoren of het evenement doorgaat, al dan niet met aangepaste beveiliging.

De metro gaat morgenvroeg om 6 uur weer helemaal open. "Dat gebeurt nog steeds met aangepaste maatregelen", zegt Michel. Tot slot blijft het crisisnummer 1771 voorlopig behouden.

Evenwicht tussen veiligheid en "normaal leven"

De premier drukte opnieuw zijn dank uit voor het werk van de veiligheidsdiensten: "Er is gigantisch werk geleverd". Hij bedankte ook de bevolking in naam van de regering, en wees erop dat een zo goed mogelijk evenwicht tussen veiligheid en "normaal leven" wordt gezocht. De situatie wordt permanent geëvalueerd.